Bình Thuận được phân bổ 7 đại biểu Quốc hội và 53 đại biểu HĐND

Thứ 3, 09.02.2021 | 14:49:59
123 lượt xem

Theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bình Thuận được phân bổ 7 đại biểu Quốc hội; trong đó số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4, 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Hôm nay (8/2), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV, Bình Thuận được phân bổ 7 đại biểu Quốc hội; trong đó số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4, 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu. 

Toàn cảnh Hội nghị hiệp thương.

Trong số các đại biểu Quốc hội cư trú và làm việc tại địa phương có 3 đại biểu được cơ cấu gồm 1 đại biểu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách và 1 đại biểu thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; 1 đại biểu theo cơ cấu giới thiệu ưu tiên thuộc lĩnh vực Đảng và chính quyền địa phương. 

Dự kiến, HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 có 53 đại biểu. Căn cứ số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và số đơn vị bầu cử thì số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 ít nhất 87 người, nhiều nhất 92 người.

Ngoài ra, bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là nữ; phấn đấu tỷ lệ nữ trúng cử khoảng 30% tổng số đại biểu HĐND tỉnh. Tỷ lệ người trong danh sách chính thức được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là người dân tộc thiểu số phải phấn đấu đạt tỷ lệ từ 4,6% - 6,9%. 

Ông Nguyễn Hoài Anh - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận cho biết, tiêu chuẩn đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND như sau: "Trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp cần phát huy tốt dân chủ, giới thiệu người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực, có quan điểm lập trường chính trị rõ ràng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và có điều kiện thực nhiệm vụ của đại biểu QH và đại biểu HĐND"./.


Đoàn Sĩ/VOV.VN

https://vov.vn/chinh-tri/binh-thuan-duoc-phan-bo-7-dai-bieu-quoc-hoi-va-53-dai-bieu-hdnd-836387.vov

  • Từ khóa
Gần 5,5 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay
Gần 5,5 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay

Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp (FDI) tục đạt kết quả tích cực, khi trong 2 tháng đầu năm 2021 đã có 5,46 tỷ USD rót vào Việt Nam.