Miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước và một số nhân sự chủ chốt của Quốc hội

Thứ 3, 06.04.2021 | 00:00:00
143 lượt xem

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội khóa XIV chính thức miễn nhiệm các chức vụ: Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội; miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Sáng 6-4, thực hiện chương trình kỳ họp, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Cụ thể, với 448/448 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, chiếm 93,33% tổng số đại biểu, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các ông: Phan Thanh Bình, Phan Xuân Dũng, Nguyễn Văn Giàu, Nguyễn Hạnh Phúc, Trần Văn Túy.

Tiếp đó, cũng với 448/448 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 93,33% tổng số đại biểu), Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Thanh thiếu niên và Nhi đồng đối với ông Phan Thanh Bình; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường đối với ông Phan Xuân Dũng; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đối với ông Nguyễn Văn Giàu.

Sau đó, với 449/449 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 93,54% tổng số đại biểu), Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội đối với ông Nguyễn Hạnh Phúc.

Tiếp đó, cũng với 449/449 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 93,54% tổng số đại biểu), Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hồ Đức Phớc.

Về điều khoản thi hành, ba trong bốn nghị quyết nêu trên vừa được Quốc hội thông qua đều có hiệu lực thi hành ngay khi được Quốc hội thông qua ngày 6-4-2021. Riêng Nghị quyết phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội đối với ông Nguyễn Hạnh Phúc có điều khoản thi hành khi Quốc hội bầu được Tổng Thư ký Quốc hội mới.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, sáng mai, ngày 7-4-2021, Quốc hội tiến hành bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước thay thế các nhân sự vừa được Quốc hội miễn nhiệm.


Theo nhandan.com.vn

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/mien-nhiem-tong-kiem-toan-nha-nuoc-va-mot-so-nhan-su-chu-chot-cua-quoc-hoi-641078/

  • Từ khóa
Nâng sao cho sản phẩm OCOP: Các cơ sở sản xuất cần chủ động
Nâng sao cho sản phẩm OCOP: Các cơ sở sản xuất cần chủ động

Sao OCOP là đại lượng thể hiện chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP trên thị trường, cũng như tiềm năng phát triển sản phẩm theo hướng hàng hóa xuất khẩu. Tuy nhiên, đến nay, hầu hết các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP vẫn còn thiếu sự mạnh dạn, chủ...