Vì sao Bộ VH-TT&DL đề nghị giữ nguyên 3 Tổng cục và tương đương?

Chủ nhật, 10.10.2021 | 17:06:53
342 lượt xem

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đề xuất giữ nguyên, ổn định Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch và Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bộ Tư pháp đang tiến hành thẩm định dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 79/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL).

Theo Nghị định 79, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm 21 cơ quan hành chính, trong đó có 3 Tổng cục và tương đương (Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch và Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam), 9 Vụ, 7 Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và 5 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước.

Qua rà soát đánh giá, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan soạn thảo) cho rằng cơ cấu tổ chức hiện nay cơ bản hợp lý, phù hợp với chức năng và các nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu quản lý nhà nước theo từng chuyên ngành. Mặt khác, các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ đều đáp ứng đủ tiêu chí thành lập theo quy định tại Nghị định số 101/2020.

Vì vậy, Bộ này đã đề xuất giữ ổn định 21 cơ quan hành chính và 5 đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước theo Nghị định số 79/2017.

Vì sao Bộ VH-TTDL đề nghị giữ nguyên 3 Tổng cục và tương đương? - 1

Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đề xuất giữ nguyên 3 Tổng cục và tương đương

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lý giải: Tổng cục Thể dục thể thao và Tổng cục Du lịch đáp ứng các tiêu chí thành lập Tổng cục. Cụ thể là có đối tượng quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Một số nhiệm vụ, đối tượng quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở trung ương.

Việc đề xuất giữ nguyên mô hình tổ chức nhằm đảm bảo cho Tổng cục Du lịch có đầy đủ vai trò, quyền hạn để đảm nhận vị trí đầu tầu, điều phối, chỉ đạo chuyên môn đối với các địa phương, đặc biệt trong các hoạt động phát triển du lịch ở quy mô toàn quốc, vùng, liên vùng.

Đồng thời đảm bảo cho Tổng cục Du lịch có vị trí pháp lý tương xứng trong các hoạt động hợp tác du lịch khu vực và quốc tế với vai trò là cơ quan du lịch Quốc gia của Việt Nam.

Ngoài ra, hiện nay các nước trên thế giới đều thiết kế mô hình cơ quan quản lý nhà nước về du lịch là Cơ quan du lịch quốc gia/Tổng cục Du lịch hoặc Tổng cục Du lịch trong Bộ đa ngành như: Thái Lan (Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Du lịch và Thể thao), Hàn Quốc (Cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Đức (Cục Du lịch quốc gia Đức), Italia (Bộ Di sản văn hóa và Du lịch), Nhật Bản (Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch), Tây Ban Nha (Bộ Công nghiệp, Năng lượng và Du lịch), Trung Quốc (Cục Du lịch quốc gia), Triều Tiên (Tổng cục Du lịch).

Đối với Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng đây là một trong những lĩnh vực có đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện chủ trương tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế của đất nước.

Việc duy trì một cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao ở cấp Tổng cục là phù hợp với thông lệ quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế về thể dục thể thao. Mô hình cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao độc lập cũng là mô hình phổ biến trên thế giới (Nga, Trung Quốc, Mông Cổ, Philippines có cơ quan quản lý nhà nước về thể dục, thể thao là tổ chức trực thuộc Chính phủ; Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan có cơ quan quản lý nhà nước về thể dục, thể thao là tổ chức tương đương cấp Tổng cục).

Trong khi đó, đầu tư xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là một chủ trương lớn, thể hiện cụ thể sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc, văn hóa, đặc biệt là đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc dưới mái nhà chung, đó là Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Vì vậy, để ổn định về tổ chức bộ máy, mô hình hoạt động đúng với mục tiêu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị giữ nguyên mô hình Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam như hiện nay là tổ chức tương đương tổng cục trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Để hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng và giải quyết triệt để những vướng mắc hiện nay, việc giữ nguyên mô hình của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ bảo đảm thuận lợi trong thu hút đầu tư, đẩy mạnh hợp tác phát triển giữa khu vực đầu tư của nhà nước và khu vực thu hút đầu tư của tư nhân, tạo hành lang pháp lý thông thoáng đối với các trình tự, thủ tục đầu tư, có cơ chế ưu đãi đầu tư, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động đầu tư...


Thế Kha/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/xa-hoi/vi-sao-bo-vhttdl-de-nghi-giu-nguyen-3-tong-cuc-va-tuong-duong-20211009163611002.htm#dt_source=Cate_ChinhTri&dt_campaign=Top3&dt_medium=1

  • Từ khóa
Đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt tại các cây ATM
Đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt tại các cây ATM

Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Dù đang trong thời điểm cận kề dịp nghỉ Tết dài ngày, nhưng theo nhiều ngân hàng, nhu cầu rút tiền ATM vẫn chưa tăng cao, các trường hợp ATM trục trặc hay hết tiền cũng giảm nhiều so với...