Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao ban công tác quý III và tổng kết đợt thi đua chuyên đề ngành kiểm tra Đảng

Thứ 6, 15.10.2021 | 08:43:04
203 lượt xem

Chiều 14/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021 và tổng kết đợt thi đua chuyên đề ngành kiểm tra Đảng. Đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, UBKT Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nghiêm túc, có chất lượng; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ đề ra. Cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại…

Đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Qua công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tăng cường vai trò, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trên các mặt công tác. Cụ thể, cấp ủy các cấp đã kiểm tra được 229 tổ chức đảng, 787 đảng viên; UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 26 tổ chức đảng và 70 đảng viên (kết luận 10 tổ chức đảng và 22 đảng viên có vi phạm); UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 148 tổ chức đảng (kết luận 144 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung kiểm tra, 4 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt); kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 65 tổ chức đảng (kết luận 61 tổ chức đảng thực hiện tốt, 1 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt)…

Về công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, cấp ủy các cấp và chi bộ, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 152 đảng viên, trong đó: khiển trách 98 đảng viên, cảnh cáo 21 đảng viên, cách chức 1 đảng viên, khai trừ 32 đảng viên; tổ chức giám sát chuyên đề 206 tổ chức đảng và 579 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 2 đảng viên;…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ hơn kết quả đạt được trong quý III, thảo luận vướng mắc, khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát và đề xuất giải pháp tháo gỡ như: cần sớm ban hành chương trình kiểm tra, giám sát và chỉ tiêu thi đua khen thưởng năm 2022; khó khăn trong giải quyết một số đơn thư, khiếu nại, tố cáo,…

Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích cao

Về thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/2021), UBKT các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc, kịp thời ghi nhận, biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân. Tại hội nghị, lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy đã biểu dương, tặng giấy khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9 và ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy lưu ý: UBKT các cấp tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; quán triệt, triển khai thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng do trung ương ban hành; quan tâm kiện toàn UBKT các cấp; thường xuyên giáo dục, học tập, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành kiểm tra, đảm bảo thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2021 đảm bảo tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả…


LIỄU CHANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/454926-uy-ban-kiem-tra-tinh-uy-giao-ban-cong-tac-quy-iii-va-tong-ket-dot-thi-dua-chuyen-de-nganh-kiem-tra-dang.html

  • Từ khóa
Linh hoạt thích ứng để phục hồi, phát triển KTXH
Linh hoạt thích ứng để phục hồi, phát triển KTXH

Các chuyên gia tài chính, kinh tế đều nhận định: Chính phủ đã chuyển hướng rất kịp thời, linh hoạt từ chủ trương "Zero COVID-19" sang thích ứng an toàn, linh hoạt để nỗ lực đạt được 2 mục tiêu là kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã...