Đổi mới công tác phát triển đảng trong đoàn viên

Chủ nhật, 05.12.2021 | 14:38:58
215 lượt xem

Hai năm trở lại đây, tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng so với số được giới thiệu với Đảng có xu hướng giảm. Những bất cập về phát triển đảng viên là đoàn viên, thanh niên ở nhiều địa phương, đơn vị đang đòi h

Đoàn viên, thanh niên ưu tú Công ty CP Than Vàng Danh tại buổi lễ kết nạp Đảng "Lớp đảng viên 90 năm thành lập Đoàn" đầu năm 2021. Ảnh: Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương 

Theo thống kê, tính đến năm 2020, Việt Nam có khoảng 22,6 triệu thanh niên, trong đó có hơn 6,3 triệu đoàn viên. Một số kết quả nghiên cứu cho thấy, phần lớn các bạn trẻ phấn đấu vào Đảng là để có cơ hội cống hiến cho xã hội, được rèn luyện và trưởng thành, tiếp nối truyền thống quý báu của gia đình... Tuy nhiên, gần 23% đoàn viên, thanh niên tham gia khảo sát cho biết, đã đặt mục tiêu phấn đấu vào Đảng nhưng còn khó thực hiện. Ngoài ra, có một bộ phận bạn trẻ thừa nhận chưa nghĩ tới, chưa có động cơ rõ ràng trong rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Những năm qua, các cấp bộ Đoàn luôn chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị đối với đoàn viên, thanh niên thông qua nhiều loại hình hoạt động cụ thể gắn với đổi mới phương thức và tính phù hợp theo nhóm đối tượng, lứa tuổi. Sáu bài học lý luận chính trị cho đoàn viên ban hành năm 2013 đã được sửa đổi thành bốn bài học lý luận chính trị theo quan điểm cập nhật. Các hành trình, chương trình sinh hoạt chính trị, diễn đàn tư tưởng, đợt thi đua làm theo lời Bác... được tăng cường tổ chức, triển khai thường xuyên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về giá trị tư tưởng trong thanh thiếu nhi.

Đáng chú ý, chương trình rèn luyện đoàn viên đã được thay đổi nhiều cả về nội dung và cách thức triển khai theo từng khối đối tượng. Infographic hướng dẫn thực hiện chương trình đã được xây dựng, ban hành nhanh chóng để các cơ sở Đoàn khẩn trương cụ thể hóa nội dung rèn luyện gắn với thực hiện chương trình, phong trào hành động cách mạng phù hợp điều kiện lao động, học tập và nhiệm vụ của các đối tượng đoàn viên. Tiêu biểu, gồm: cẩm nang, sổ tay rèn luyện đoàn viên; số hóa, trực tuyến hóa quản lý rèn luyện đoàn viên; áp dụng điểm cộng, trừ rèn luyện...

Nhờ đó, giai đoạn 2010-2020 và chín tháng đầu năm 2021, đã có hơn 2,8 triệu đoàn viên ưu tú được Đoàn giới thiệu để Đảng xem xét kết nạp, đạt lần lượt hơn 99% và hơn 87% theo phân bổ chỉ tiêu các nhiệm kỳ 2012-2017 và 2017-2022 (tính đến thời điểm hiện tại). Thế nhưng, tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng so với số lượng được giới thiệu lại có xu hướng giảm trong thời gian gần đây. Cụ thể, giai đoạn 2010-2019 tăng từ 57 đến 66%, nhưng đến năm 2020 đã giảm xuống gần 54% và chín tháng đầu năm 2021 chỉ còn hơn 49%.

Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ việc một bộ phận đoàn viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, lười học tập chính trị, nhưng một số cơ sở Đoàn lại xao nhãng, chưa triển khai đồng đều công tác nắm bắt, giáo dục tư tưởng. Điều này đặc biệt đáng lo ngại đối với những địa phương có sự xuất hiện, lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch. Ngoài ra, công tác phát triển đảng trong đoàn viên, thanh niên nhiều nơi còn chưa tương xứng với quy mô, chất lượng đoàn viên ưu tú và diễn ra không đồng đều theo khu vực, đối tượng. Việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên cũng như đánh giá, xếp loại hằng năm ở một số địa phương, đơn vị còn "bỏ ngỏ". Quá trình theo dõi, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú sau khi giới thiệu với Đảng thiếu thường xuyên. Trong khi đó, cấp ủy ở một số địa phương chưa quan tâm, đưa ra kế hoạch cụ thể để phát triển đảng viên trong thanh niên, có nơi nghiễm nhiên coi việc bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên, thanh niên phấn đấu vào Đảng là trách nhiệm của tổ chức Đoàn.

Để từng bước khắc phục những bất cập nêu trên, các cơ sở Đoàn cần bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, coi công tác bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển đối với đoàn viên ưu tú là nội dung quan trọng trong tổng thể công tác Đoàn. Đồng thời, kiên trì, nỗ lực trong từng bước, từng khâu của công tác phát triển đảng viên là đoàn viên, thanh niên thông qua chính những phong trào, hoạt động thi đua; coi trọng việc nhân rộng các điển hình tiên tiến trong tuyên truyền, phát triển đảng viên trong thanh niên. Cán bộ Đoàn là đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, không ngừng gương mẫu, đồng hành với đoàn viên ưu tú trong xây dựng nguồn cảm tình Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên trẻ.


NGỌC VY/nhandan.vn

https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/doi-moi-cong-tac-phat-trien-dang-trong-doan-vien-676879/

  • Từ khóa
Nỗ lực cao nhất để giải toả nông sản ùn ứ tại cửa khẩu
Nỗ lực cao nhất để giải toả nông sản ùn ứ tại cửa khẩu

Tới nay, hoạt động thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc vẫn có thể trở lại nghiêm trọng bởi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, năng lực bốc dỡ hàng hóa càng ngày càng hạn...