Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh

Thứ 6, 07.10.2022 | 08:59:44
421 lượt xem

Sáng 6/10, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng tổ chức hội thảo xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ. Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội thảo.

Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 1, lãnh đạo Ủy ban nhân dân 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 1: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề: Định mức ngày công lao động cho dân quân; chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ đặc biệt, đặc thù; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho dân quân tự vệ; chế độ chính sách đối với Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã; độ tuổi, bố trí sử dụng chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, nơi ăn, ở của dân quân thường trực; chốt chiến đấu của dân quân thường trực trên tuyến biên giới đất liền.

Quán triệt, nghiên cứu các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành pháp luật về dân quân tự vệ, Quân khu 1 đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh tích cực, chủ động, kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh xây dựng Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025”.

Tính đến tháng 3/2021, các tỉnh trên địa bàn Quân khu 1 đã hoàn thành 100% nhiệm vụ xây dựng Đề án, thông qua Hội đồng nhân dân phê duyệt và tổ chức thực hiện. Quân khu 1 có số tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Đề án sớm nhất cả nước. Trên cơ sở Đề án, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh xây dựng Kế hoạch “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025” và triển khai lập dự toán ngân sách đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tốt nguồn ngân sách cho thực hiện công tác dân quân tự vệ ở địa phương, cơ sở.

Việc hoàn thiện tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ sẽ giúp cho Quân khu và các tỉnh trên địa bàn có cơ chế, chính sách bảo đảm chế độ cho lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dân quân thường trực hoạt động thiết thực, hiệu quả.


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/xay-dung-luc-luong-dan-quan-tu-ve-vung-manh-post718530.html

  • Từ khóa