Hà Nội lập đoàn kiểm tra công vụ

Thứ 3, 24.01.2023 | 15:50:57
734 lượt xem

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2023.

Đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2023 của Hà Nội có 14 thành viên, trong đó: Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà là trưởng đoàn; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Đinh Mạnh Hùng, Phó trưởng đoàn thường trực; Phó Chánh Thanh tra TP Hà Nội Kiều Xuân Huy, Phó trưởng đoàn; Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Hà Nội Phan Vũ, Phó trưởng đoàn.

Hà Nội lập đoàn kiểm tra công vụ - 1

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà là Trưởng đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2023 của Hà Nội (Ảnh: H.N).

Đoàn kiểm tra công vụ căn cứ nội dung kiểm tra, nhiệm vụ và quyền hạn để tổ chức kiểm tra công vụ đối với các sở, cơ quan tương đương sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; các cơ quan hành chính trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố; các doanh nghiệp nhà nước thuộc TP. Thời hạn kiểm tra đến hết ngày 31/12/2023.

Căn cứ điều kiện cụ thể và nội dung chuyên đề kiểm tra công vụ, Đoàn kiểm tra công vụ có thể mời công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ và một số sở, ban, ngành TP; mời chuyên gia theo lĩnh vực (khi cần thiết) tham gia hoạt động của đoàn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn kiểm tra công vụ được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ, Thanh tra TP Hà Nội, Thanh tra Sở Nội vụ Hà Nội để phục vụ hoạt động kiểm tra.


Thế Kha

https://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-noi-lap-doan-kiem-tra-cong-vu-20230124135144974.htm

  • Từ khóa