Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2022

Thứ 7, 22.01.2022 | 08:58:32
258 lượt xem

Chiều ngày 21/1, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2022.Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2022

Hội nghị được kết nối với 94 điểm cầu là các đại sứ quán, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và hơn 50 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID – 19, tuy nhiên, trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị trong nước và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, công tác ngoại giao kinh tế đã đạt nhiều thành tích nổi bật. Trong đó, đã đóng góp thiết thực, hiệu quả vào những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và những thành tựu chung của ngành ngoại giao.

Đặc biệt, công tác ngoại giao vắc xin được triển khai quyết liệt và đạt kết quả vượt dự kiến, đóng góp quan trọng vào công tác phòng chống dịch và bảo vệ sức khoẻ người dân, có ý nghĩa quyết định để nước ta chuyển sang chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh.

Công tác nghiên cứu, dự báo tham mưu chiến lược; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài; đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, nâng tầm đối ngoại đa phương… cũng được thực hiện có hiệu quả đóng góp vào các kết quả kinh tế – xã hội của đất nước năm 2021, từ đó, tạo nền tảng để phát triển bền vững.

Tại Lạng Sơn, trong năm 2021, tỉnh đã tập trung chỉ đạo tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại song phương, đa phương, hội nhập và hợp tác quốc tế; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại toàn diện trên cả 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; quán triệt triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương và địa phương về thực hiện “nhiệm vụ kép”; quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia gắn liền với giữ vững an ninh trật tự, giao lưu hữu nghị hợp tác phát triển ở khu vực biên giới.

Trong năm, tỉnh đã vận động và tiếp nhận 150.000 liều vắc xin và gói viện trợ vật tư y tế phòng chống dịch do Quảng Tây (Trung Quốc) tài trợ; vận động và tiếp nhận khoản viện trợ 200 giường bệnh hỗ trợ điều trị COVID – 19 từ Tập đoàn mía đường Đông Á tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Cùng đó, triển khai thực hiện tốt công tác xúc tiến, vận động viện trợ, đồng thời phối hợp tốt với các cơ quan điều phối của  trung ương, duy trì và mở rộng quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Kết quả vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2021 đạt 1.108.742 USD tăng 992.829 USD so với năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu những khó khăn, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế trong năm 2022.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn biểu dương và đánh giá cao các cơ quan, đơn vị trong ngành ngoại giao, các đại sứ quán, trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các doanh nghiệp đã có những đóng góp tích cực trong công tác ngoại giao kinh tế.

Đồng chí cũng nêu rõ các mục tiêu phấn đấu trong năm 2022, đó là: đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; tiếp tục thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nhất là tăng trưởng xanh, tăng trưởng sạch, phát triển kinh tế số gắn với tích cực đẩy mạnh thực hiện ngoại giao kinh tế…

Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị trong ngành ngoại giao cần bám sát các mục tiêu, chủ động, sáng tạo, tìm hướng đi mới; tập trung thúc đẩy, hỗ trợ một số ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm; làm tốt công tác đào tạo kỹ năng, tri thức về ngoại giao kinh tế cho đội ngũ cán bộ ngoại giao…


LIỄU CHANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/476767-hoi-nghi-truc-tuyen-trien-khai-cong-tac-ngoai-giao-kinh-te-nam-2022.html

  • Từ khóa