Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Tràng Định

Thứ 4, 05.10.2022 | 15:48:58
446 lượt xem

Ngày 5/10/2022, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh phối hợp với một số sở, ngành liên quan kiểm tra tình hình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Tràng Định


Lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả nhất định. Bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, người dân trên địa bàn huyện đã hiến 3.620m2 đất, đóng góp 14.093 ngày công lao động để chung sức xây dựng nhà văn hóa thôn và sân thể thao xã; xây dựng được 624,8 m mương thủy lợi; làm 2.860m đường giao thông nông thôn và đóng góp hàng trăm triệu đồng tiền mặt để thực hiện các tiêu chí khác. Theo kết quả rà soát theo bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025, đến nay, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 9,38 tiêu chí/xã.

Năm 2022, UBND huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng xã Quốc Việt đạt chuẩn NTM và xã Chi Lăng đạt chuẩn NTM nâng cao. Đến nay xã Quốc Việt đạt 7/19 tiêu chí NTM; xã Chi Lăng đạt 10/19 tiêu chí NTM nâng cao.

Để thực hiện các tiêu chí chưa đạt, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là các công trình hạ tầng NTM; thực hiện có hiệu quả phong trào “Ngày Chủ nhật chung sức xây dựng NTM”; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức dân xây dựng NTM.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, UBND huyện Tràng Định, UBND xã Quốc Việt và xã Chi Lăng tập trung thảo luận, đánh giá, chỉ ra những mặt còn hạn chế trong xây dựng NTM. Đồng thời đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2022 trên địa bàn huyện Tràng Định.

Trước đó, đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế một số công trình hạ tầng trên địa bàn xã Quốc Việt, huyện Tràng Định.


MAI LINH/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/531458-kiem-tra-tien-do-xay-dung-nong-thon-moi-tai-huyen-trang-dinh.html


  • Từ khóa