Giáo dục, đào tạo của Học viện Chính trị có nhiều chuyển biến tiến bộ

Thứ 6, 12.08.2022 | 10:31:18
283 lượt xem

Nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Học viện Chính trị được hoàn thành xuất sắc, chất lượng nghiên cứu khoa học và xây dựng chính quy có nhiều chuyển biến tiến bộ.

Giáo dục, đào tạo của Học viện Chính trị có nhiều chuyển biến tiến bộ - Ảnh 1.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022 nhận bằng khen - Ảnh: VGP/Nhật Nam

Học viện 'mẫu mực, tiêu biểu'

Ngày 11/8, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022.

Năm học 2021-2022, Học viện đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, nắm vững đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ, xác định đúng các khâu đột phá, có nhiều biện pháp phù hợp, sáng tạo, kiên quyết trong tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Học viện vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Học viện Chính trị được hoàn thành xuất sắc, chất lượng nghiên cứu khoa học và xây dựng chính quy có nhiều chuyển biến tiến bộ. 

Học viện đã triển khai nhiều biện pháp thực hiện hiệu quả khâu đột phá "Nâng cao chất lượng tự học, luận văn, luận án". Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên ngày càng chặt chẽ, chất lượng tự học tập, tự rèn luyện của học viên được nâng lên. 

Trong năm học, 100% đơn vị hoàn thành định mức nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu cơ bản, tăng 1,64% so với năm học 2021. Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học đạt chất lượng tốt. 

Công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật thực hiện đúng kế hoạch, chất lượng tốt. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp được củng cố, kiện toàn. Nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng được duy trì chặt chẽ; chất lượng xây dựng chính quy được nâng lên rõ rệt. Đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Khuyến khích cán bộ, học viên học tập, rèn luyện tốt

Thiếu tướng Đặng Sỹ Lộc, Phó giám đốc Học viện Chính trị cho biết, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua khen thưởng năm học 2021-2022 của Học viện phát triển toàn diện, đúng hướng, kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, học viên, nhân viên, hạ sĩ quan tham gia, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong học tập, rèn luyện, công tác. 

Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Theo Thiếu tướng Đặng Sỹ Lộc, năm học mới, Học viện Chính trị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch về công tác giáo dục, đào tạo; tập trung thực hiện tốt khâu đột phá "Nâng cao chất lượng hình thức sau bài giảng; đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả người học". 

Tiếp tục rà soát chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo; bổ sung, chỉnh sửa, đổi mới chương trình, nội dung đào tạo với phương châm "Dạy thực chất, học thực chất và đánh giá kết quả thực chất". 

Tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với quản lý, định hướng tư tưởng và quản lý các mối quan hệ xã hội của cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong học viện. Thực hiện có hiệu quả khâu đột phá "Đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và cải cách hành chính".


Nhật Nam/baochinhphu.vn

https://baochinhphu.vn/giao-duc-dao-tao-cua-hoc-vien-chinh-tri-co-nhieu-chuyen-bien-tien-bo-102220811151747093.htm

  • Từ khóa