Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp THPT

Thứ 6, 23.09.2022 | 09:26:00
619 lượt xem

Sáng 22/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh tổ chức hội thảo biên soạn tài liệu giáo dục địa phương (GDĐP) cấp THPT trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.


Các đại biểu tham dự hội thảo tại Sở GD&ĐT tỉnh

Bộ tài liệu GDĐP được sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với học sinh và giáo viên lớp 10, 11, 12 cấp THPT trên địa bàn tỉnh. Trong đó, năm học 2022 – 2023 bắt đầu triển khai ở khối lớp 10 (bộ tài liệu GDĐP lớp 10 đã được hoàn thiện và trình Bộ GD&ĐT phê duyệt từ ngày 19/7/2022). Đối với Bộ tài liệu GDĐP khối lớp 11, 12 hiện Ban biên soạn đã hoàn thiện bản thảo các chủ đề dạy học theo đúng lộ trình quy định.

Theo báo cáo đánh giá của Sở GD&ĐT, bộ tài liệu GDĐP cấp THPT được biên soạn theo đúng căn cứ pháp lý; tuân thủ các nguyên tắc của biên soạn sách giáo khoa, bám sát chỉ đạo về biên soạn tài liệu GDĐP của Bộ GD&ĐT, đảm bảo các yêu cầu theo hướng dẫn. Công tác biên soạn đảm bảo tiến độ, chất lượng; tài liệu thể hiện đúng những vấn đề cơ bản, đặc trưng về văn hoá, lịch sử truyền thống, địa lý, kinh tế, hướng nghiệp, chính trị – xã hội, môi trường của Lạng Sơn.

Tại hội thảo, các thành viên Ban biên soạn đã thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình biên soạn. Cùng đó đề xuất những điểm cần bổ sung, chỉnh sửa trong bộ tài liệu GDĐP ở các khối lớp 11, 12 để hoàn thiện bộ tài liệu trong thời gian tới, đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra.

Thông qua triển khai bộ tài liệu GDĐP nhằm gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn, giúp học sinh lĩnh hội các kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, lịch sử… của địa phương. Qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu và định hướng phát triển của địa phương, đồng thời tăng cường các nguồn lực địa phương, sự tham gia của cộng đồng, các bên liên quan của địa phương trong công tác giáo dục.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/giao-duc/528687-so-giao-duc-va-dao-tao-to-chuc-hoi-thao-bien-soan-tai-lieu-giao-duc-dia-phuong-cap-thpt.html

  • Từ khóa