Tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh sâu rộng

Thứ 4, 07.04.2021 | 15:51:19
65 lượt xem

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP – AN). Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đại tá Lê Văn Bền, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Ban Thường trực Hội đồng GDQP – AN tỉnh cho biết: Hội đồng GDQP – AN các cấp đã tích cực tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP – AN cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân về các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác QP – AN. Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tổ chức xây dựng, triển khai đồng bộ hệ thống các văn bản, rà soát, phân loại đối tượng tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng theo quy định.

Giờ học giáo dục quốc phòng và an ninh của học sinh Trường THPT Lương Văn Tri, huyện Văn Quan

Điểm nổi bật năm 2020, Hội đồng GDQP – AN các cấp đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho các đối tượng được 4.133 đồng chí, đạt 101,3%, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch; Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố tổ chức GDQP – AN cho 1.893 học viên. Qua đó, nâng cao trình độ nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, giữ vững tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh ngăn chặn hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Cùng đó, các trường trung học phổ thông, cao đẳng, dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đã tổ chức GDQP – AN cho gần 30 nghìn học sinh, sinh viên. Nhờ đó, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào, trân trọng đối với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, truyền thống vẻ vang của quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Quý, Tổ trưởng Tổ giáo dục thể chất – QP – AN Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn cho biết: Nhà trường chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn về kiến thức QP – AN cho đội ngũ giáo viên chuyên trách, giáo viên kiêm nhiệm. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự hỗ trợ giáo viên giảng dạy nội dung QP – AN sát tình hình thực tế, là khâu then chốt để nâng cao chất lượng công tác GD QP – AN cho sinh viên. Trong thực hành giảng dạy, tránh việc học chay, dạy chay, nhà trường đã đầu tư mua sắm trang thiết bị mô hình học cụ trực quan phục vụ cho học tập môn GDQP – AN như: bia, lựu đạn tập, tranh, ảnh, hệ thống trình chiếu để sinh viên làm quen với các loại vũ khí trang bị, đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức huấn luyện, học tập bảo đảm sát với yêu cầu của môn học vào thực tế chiến đấu.

Nhờ có những phương thức tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, đổi mới nên chất lượng, hiệu quả công tác GDQP – AN cho sinh viên tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã được nâng lên. Năm 2020, 100% đối tượng 2, đối tượng 3 và đối tượng 4 của nhà trường đã tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN theo quy định. Đối với kết quả kiểm tra, đánh giá môn học GDQP – AN, có gần 70% sinh viên hệ cao đẳng chính quy đạt khá, giỏi; trên 90% sinh viên hệ liên thông cao đẳng đạt khá, giỏi và 100% sinh viên hệ trung cấp chính quy đạt yêu cầu trở lên.

Bên cạnh đó, bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú như: thông qua học tập, sinh hoạt tại các khu, phố, thôn, bản; tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin đại chúng, phát tờ rơi, lồng ghép giao lưu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, công tác GDQP – AN toàn dân thường xuyên được duy trì. Trong 3 tháng đầu năm 2021, trên các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương, tỉnh và các huyện, thành phố đã phát 150 chuyên mục, 280 chuyên trang, phóng sự về “Quốc phòng toàn dân”, “Vì an ninh Xứ Lạng”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới”.  Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép được 520 buổi, với hơn 28.500 lượt người tham gia. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của toàn dân và cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


NÔNG ĐÌNH QUANG/BAOLANGSON.VN
https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/413967-tuyen-truyen-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-sau-rong.html

  • Từ khóa
Chỉ đạo đầu tiên của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính là gì?
Chỉ đạo đầu tiên của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính là gì?

Chính phủ mới sau khi kiện toàn được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công, điều hành đất nước vượt qua khó khăn, thách thức. Tân Thủ tướng tuần qua cũng đã có những chỉ đạo đầu tiên.