Các hoạt động cốt lõi truyền thông để duy trì vệ sinh toàn xã bền vững

Thứ 3, 30.11.2021 | 17:29:18
234 lượt xem

LSTV - Thực hiện Chương trình Mở rộng qui mô vệ sinh và nước sạch môi trường nông thôn dựa trên kết quả vay vốn của Ngân hàng Thế giới, năm 2020 tỉnh Lạng Sơn đã có 24 xã đạt các tiêu chí về vệ sinh toàn xã (VSTX), do chương trình đề ra.

Với kết quả trên, trong năm 2021 tỉnh Lạng Sơn có 11 xã bước sang năm thứ 2 duy trì kết quả bền vững xã vệ sinh toàn xã gồm các xã: Hòa Lạc, Nhật Tiến huyện Hữu Lũng; xã Tân Văn, Tô Hiệu, Mông Ân huyện Bình Gia; xã Chi Lăng, Mai Sao, Quang Lang huyện Chi Lăng; xã Đồng Bục và xã Hữu Khánh huyện Lộc Bình. 10 xã trên đây có tỷ lệ từ 72-75% nhà tiêu hợp vệ sinh , có 80% điểm rửa tay xã phòng và tất cả đều. đã đạt các tiêu chí Công trình nước, vệ sinh trường học và Trạm y tế của Chương trình.

Hội nghị Tổng kết năm 2020, tình hình thực hiện 9 tháng năm 2021, Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới

Nhằm tiếp tục đạt được mục tiêu giai đoạn của Chương trình trong năm 2021 có thêm 1 xã đạt vệ sinh toàn xã, để Lạng Sơn đạt 25/25 xã được WB công nhận đạt vệ sinh toàn xã theo các tiêu chí của Chương trình. Trong năm 2021, các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh nước sạch và môi trường nông thôn đã tiếp tục được triển khai ở các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đặc biệt là ở 11 xã để duy trì bền vững VSTX 2 năm liên tục.

Khu nhà vệ sinh Nam và Nữ của Trừờng THCS Hữu Khánh huyện Lộc Bình dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới

Trong  hoạt động truyền thông, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã chú trọng tập trung vào tổ chức hội nghị triển khai chương trình cấp tỉnh và các hoạt động ở cấp huyện và cấp xã. Đồng thời, tập trung tổ chức tập huấn cho các cán bộ ở tuyến huyện, tuyến xã, thôn được giao phụ trách theo dõi chương trình này, để tiếp tục bằng các hình thức, các kỹ năng truyền thông đến người dân, nâng cao nhận thức. Từ đó thay đổi các hành vi về vệ sinh nông thôn, nhằm nâng cao tỷ lệ các hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh ở các xã, và nâng cao các tỷ lệ hộ gia đình có điểm rửa tay bằng xà phòng. Cũng như đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh và nước sạch ở các Trạm y tế và Trường học. Để đạt những tiêu chí cơ bản của VSTX bền vững trong giai đoạn 2016-2020.


Phòng Truyền Thông - Công ty Cổ phần Thiên Ngân Lạng Sơn.


  • Từ khóa