Cần quan tâm nâng cao chất lượng hệ thống truyền thanh cơ sở

Thứ 7, 22.01.2022 | 08:59:07
224 lượt xem

Là một kênh thông tin chính thống nên truyền thanh cơ sở (TTCS) có vai trò quan trọng trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, hệ thống TTCS hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, cần giải pháp để nâng cao chất lượng.

Nhận thức được tầm quan trọng và hiệu quả của hệ thống TTCS, thời gian qua, ngành chức năng đã quan tâm phát triển hệ thống này. Theo Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT), từ năm 2013 đến hết năm 2021, Sở TTTT đã hỗ trợ lắp đặt được 116 đài truyền thanh, nâng tổng số xã, phường, thị trấn hiện có đài truyền thanh trên địa bàn tỉnh lên 157/200. Có 114/157 xã, phường, thị trấn có đài được đầu tư trang bị máy vi tính phục vụ cho biên tập, sản xuất và phát sóng chương trình truyền thanh của xã. Có trên 1.800 cụm loa truyền thanh công cộng đưa thông tin đến các thôn, bản.

Công chức Văn hóa – xã hội xã Vân An, huyện Chi Lăng đọc tin, bài để phát trên đài truyền thanh

Qua thời gian sử dụng, nhiều trang thiết bị đã hỏng, xuống cấp, không phát huy được hiệu quả tuyên truyền tại cơ sở. Cụ thể, nhiều hệ thống loa TTCS được đưa vào sử dụng lâu năm, vì vậy, cơ sở vật chất đã xuống cấp, có phần lạc hậu, thậm chí một số cụm loa đã ngừng hoạt động. Nguyên nhân là do cụm loa được lắp đặt ngoài trời, khi gặp các sự cố thiên tai sẽ bị ảnh hưởng. Chị Hoàng Thị Nhớ, công chức Văn hóa – Xã hội xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn cho biết: Năm 2017, xã Đồng Ý được đầu tư đài truyền thanh FM gồm 1 máy phát sóng với 13 cụm loa tiếp sóng đài xã, 2 cụm loa tiếp sóng đài huyện. Hiện chỉ còn 5 cụm loa đang hoạt động, các cụm loa còn lại gặp sự cố nên thường xuyên phải sửa, chờ sửa. Các cụm loa bị hỏng đã khiến người dân ở các thôn cách xa trung tâm như: thôn Nà Nhì, Nà Cuối… không thể tiếp nhận, nắm bắt thông tin hằng ngày.

Bên cạnh đó, mặc dù hệ thống TTCS được đầu tư lắp đặt nhưng chưa có cơ chế, chính sách duy tu, bảo dưỡng, thay thế, nâng cấp thiết bị. Nguồn kinh phí của địa phương cho hoạt động TTCS chưa có. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Chi Lăng cho biết: Huyện Chi Lăng hiện có 16/16 xã, thị trấn có đài truyền thanh và gần 130 cụm loa, trong đó có khoảng 30% cụm loa gặp sự cố hỏng, chờ sửa. Do nguồn lực địa phương cho việc đầu tư, vận hành, bảo dưỡng hệ thống loa truyền thanh còn chưa có nên một số cụm loa bị rè tiếng, người dân sẽ chủ động sửa, tuy nhiên, đối với cụm loa bị hỏng do kỹ thuật như không bắt được tần số thì chưa được sửa chữa kịp thời, gây ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền.

Trước thực trạng trên, ngành chức năng đã thực hiện một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống TTCS. Cụ thể, Sở TTTT đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025”, trong năm 2021, đã hỗ trợ lắp đặt 20 đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông tại 20 xã trên địa bàn tỉnh; hằng năm, sở tổ chức 2 đến 4 lớp tập huấn về kỹ thuật vận hành hệ thống, kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ đài truyền thanh cấp xã…

Bà Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở TTTT cho biết: Để nâng cao hệ thống TTCS, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục cùng phòng văn hóa và thông tin, trung tâm văn hóa, thể thao và Truyền thông các huyện hỗ trợ lắp đặt cho 43 xã chưa có đài truyền thanh; tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật cho cán bộ phụ trách đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn; phấn đấu trong 5 năm tới, chuyển đổi đồng bộ 100% đài truyền thanh FM vô tuyến/hữu tuyến sang đài truyền thanh công nghệ số, nền tảng số; bên cạnh đó, đề nghị chính quyền địa phương cần đối, dành nguồn kinh phí cho hoạt động bảo dưỡng, duy tu đài truyền thanh, các cụm loa; đội ngũ phát thanh viên cần đầu tư cho chất lượng, nội dung tin, bài phát sóng…

Với sự quan tâm của các cấp ngành chức năng, tin tưởng rằng, thời gian tới, hệ thống TTCS sẽ tiếp tục phát huy tối đa hiệu quả tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ở cơ sở.


DƯƠNG KIM/baolangson.vn

https://baolangson.vn/van-hoa/476601-can-quan-tam-nang-cao-chat-luong-he-thong-truyen-thanh-co-so.html

  • Từ khóa