UBND tỉnh họp đánh giá tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Thứ 6, 12.08.2022 | 10:31:22
432 lượt xem

Chiều 11/8, đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022 ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Việc quán triệt, triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ đã được lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao; các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện chính sách theo quy định.

Theo số liệu tính đến ngày 11/8/2022, các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 613 hồ sơ đề nghị hỗ trợ với số tiền 470,5 triệu đồng, chủ yếu trên địa bàn các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc, Chi Lăng và thành phố Lạng Sơn. Kết quả, tỉnh đã hỗ trợ và giải ngân cho 339 lao động với số tiền 206,5 triệu đồng; số hồ sơ còn lại hiện nay các huyện, thành phố đang tiếp tục thẩm định, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/8/2022.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định đây là chính sách có ý nghĩa nhân văn lớn của Chính phủ, do vậy các huyện, thành phố cần tiếp tục khẩn trương hoàn thiện số hồ sơ còn lại trong thời gian sớm nhất theo quy định.

Đồng chí đề nghị: Các sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố quan tâm triển khai gói hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng; Sở Tài chính khẩn trương cấp kinh phí bổ sung ngân sách cho các huyện, thành phố; các đơn vị liên quan cần đẩy mạnh tuyên truyền đến doanh nghiệp và đối tượng thụ hưởng về chính sách, đồng thời kiểm tra, giám sát công tác giải ngân, tăng cường công tác nắm bắt tình hình để gói hỗ trợ phát huy hiệu quả tốt nhất, qua đó kịp thời động viên, hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh.


THANH HUYỀN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/519613-ubnd-tinh-hop-danh-gia-tien-do-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong.html

  • Từ khóa