Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn

Thứ 3, 04.10.2022 | 08:59:56
371 lượt xem

Sáng 3/10, đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Công viên địa chất (CVĐC) Lạng Sơn về đánh giá tiến độ thực hiện Đề án “Thành lập, xây dựng và phát triển CVĐC Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025″.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

 Đề án “Thành lập, xây dựng và phát triển CVĐC Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025″ gồm 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn, dù mới thành lập và đi vào hoạt động nhưng đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao. Đến nay có 7/12 nhiệm vụ trọng tâm của đề án đã và đang được tập trung triển khai thực hiện, đạt khoảng 60% kế hoạch. Cùng với đó, Ban quản lý CVĐC Lạng Sơn đã thực hiện 75/101 tiêu chí trong hồ sơ trình UNESCO công nhận CVĐC toàn cầu tỉnh Lạng Sơn.

Một số nhiệm vụ chưa đảm bảo tiến độ do công tác thẩm định kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: “Điều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh giá, xếp hạng các giá trị di sản” bị chậm, dẫn đến chưa thể triển khai các nhiệm vụ khác. Dự kiến khi công tác đấu thầu được tiến hành xong trong tháng 10/2022, các đơn vị liên quan sẽ tiến hành công tác điều tra, khảo sát, hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO. Một số nội dung dài hạn khác sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn như: tổ chức bộ máy, kinh phí hoạt động, phương tiện; công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO công nhận CVĐC toàn cầu…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: Các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn tiếp tục thực hiện tốt việc tham mưu, triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh về giá trị di sản địa chất và lợi ích mà CVĐC mang lại. Cùng đó, cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các công việc theo đề án.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao; phối hợp với UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh việc bảo vệ và phát huy giá trị các di sản địa chất, cũng như các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và đảm bảo vệ sinh môi trường trong vùng CVĐC.

Đồng chí cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CVĐC toàn cầu tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến tiến độ thực hiện đề án cũng như phân bổ kinh phí nhằm hoàn thành mục tiêu trình hồ sơ lên UNESCO công nhận CVĐC toàn cầu tỉnh Lạng Sơn theo tiến độ đã đề ra.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/van-hoa/531037-lanh-dao-ubnd-tinh-lam-viec-voi-ban-quan-ly-cong-vien-dia-chat-lang-son.html

  • Từ khóa