Họp Ban Chung khảo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí giai đoạn 2021 – 2023

Thứ 6, 11.11.2022 | 09:57:02
429 lượt xem

Chiều 10/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp Ban Chung khảo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2023. Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức giải thưởng chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Phùng Quang Hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp 

Trước đó, Ban Tổ chức giải thưởng được thành lập theo Quyết định số 252 – QĐ/TU ngày 4/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Ban Tổ chức giải thưởng đã thành lập Ban Chung khảo để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, chấm, xét chọn các tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2023. Theo đó, Ban Chung khảo được chia thành 4 tiểu ban, mỗi tiểu ban gồm 5 thành viên có nhiệm vụ chấm, xét chọn 105 tác phẩm thuộc các nhóm: văn học nghệ thuật; sáng tác, quảng bá âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, xuất bản phẩm; báo in, báo điện tử, tạp chí in; phát thanh – truyền hình. Các tác phẩm đạt chất lượng sẽ được trao giải vào dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023).


Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, góp ý và thông qua các dự thảo: quy chế chấm điểm giải thưởng; thông báo phân công nhiệm vụ… Đồng thời, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung như: đề xuất ban hành hướng dẫn cụ thể hoá việc chấm điểm; tiêu chí chấm điểm đối với mỗi nhóm tác phẩm; thống nhất các văn bản, quy chế liên quan…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí khẳng định giải thưởng là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đây góp phần xây dựng nhân cách con người, đề cao các giá trị chân – thiện – mỹ, đấu tranh, phê phán đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống…

Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Tổ chức giải thưởng rà soát lại quy chế, thống nhất các nội dung, tham mưu ban hành quy chế chấm điểm, phân công nhiệm vụ… một cách cụ thể. Đối với thành viên thuộc các tiểu ban của Ban Chung khảo cần đầu tư thời gian để chấm, xét chọn tác phẩm; quá trình làm việc cần phát huy tinh thần, trí tuệ tập thể, khách quan để lựa chọn ra các tác phẩm chất lượng, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Sau cuộc họp, các tiểu ban của Ban Chung khảo đã tổ chức họp riêng để thảo luận, thống nhất cách chấm điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.


MAI CHI/baolangson.vn

https://baolangson.vn/van-hoa/539820-hop-ban-chung-khao-giai-thuong-sang-tac-quang-ba-tac-pham-van-hoc-nghe-thuat-bao-chi-giai-doan-2021-2023.html

  • Từ khóa