Lạng Sơn là một trong 5 tỉnh, thành phố cung cấp dịch vụ công trực tuyến tốt nhất

Thứ 5, 29.12.2022 | 08:59:47
704 lượt xem

Ngày 28/12, Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông), Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình tôn vinh bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) năm 2022. Tham gia chương trình tôn vinh, tỉnh Lạng Sơn có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông.


Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông ( đứng thứ 3 từ bên phải qua) nhận Kỷ niệm chương tôn vinh tại chương trình

Chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp có những sáng kiến, cách làm hay, chính sách khuyến khích người dân sử DVCTT.

Tại đây, Ban tổ chức đã trao trao Kỷ niệm chương tôn vinh bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tốt nhất. Trong đó, tỉnh Lạng Sơn là 1 trong 5 tỉnh, thành phố cung cấp DVCTT tốt nhất.

Trong năm 2022, UBND tỉnh đã tham mưu HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng DVCTT trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nhiều khoản phí, lệ phí được giảm đến 40% như: Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đăng ký giao dịch bảo đảm; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất… Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (DVCTT) đã triển khai cung cấp được 1.816 DVCTT, trong đó có 374 DVCTT mức độ 2; 393 DVCTT mức độ 3 và 1.049 DVCTT mức độ 4 (đạt 57,67%).

Cùng đó, nhiều giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT được triển khai, nổi bật là Nền tảng trợ lý ảo (iSee Lạng Sơn) hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính. Trợ lý ảo “iSee Lạng Sơn” được tích hợp trên Cổng DVCTT của tỉnh với hơn 12.000 câu hỏi phục vụ người dân và doanh nghiệp tra cứu thông tin, nộp hồ sơ giải quyết TTHC trực tuyến qua DVCTT mức độ 3, 4; đến nay, đã có trên 34.000 lượt tương tác của người dân, doanh nghiệp với trợ lý ảo “iSee Lạng Sơn”.


THỤC QUYÊN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/550686-lang-son-la-mot-trong-5-tinh-thanh-pho-cung-cap-dich-vu-cong-truc-tuyen-tot-nhat.html


  • Từ khóa