Đội ngũ cán bộ đầu mối thủ tục hành chính ở Văn Lãng: Đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng

Thứ 2, 06.02.2023 | 15:37:05
580 lượt xem

Thời gian qua, UBND huyện Văn Lãng đã chú trọng triển khai các giải pháp thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, có việc kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) đầu mối kiểm soát TTHC.

Hội Hoan là một trong những đơn vị thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC đầu mối kiểm soát TTHC của huyện Văn Lãng. Hiện nay, UBND xã bố trí 1 công chức có trình độ đại học phụ trách công tác kiểm soát TTHC. Ông Hoàng Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Hội Hoan cho biết: Để đạt được những kết quả như vậy, chúng tôi đã bố trí CBCC có đầy đủ năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm phụ trách công tác kiểm soát TTHC. Hằng năm, chúng tôi cũng cử công chức đầu mối tham gia 2 lớp tập huấn do UBND huyện, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến, tập trung vào các nội dung như kỹ năng xây dựng quy trình nội bộ; xây dựng báo cáo kiểm soát TTHC…

Công chức Bộ phận “một cửa” UBND huyện Văn Lãng trao đổi nghiệp vụ kiểm soát TTHC

Không riêng xã Hội Hoan, thời gian qua, việc chuẩn hóa chất lượng CBCC đầu mối kiểm soát TTHC các cấp luôn được UBND huyện Văn Lãng quan tâm, chú trọng với phương châm đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Cụ thể, năm 2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1216/QĐ-UBND về việc kiện toàn CBCC đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại UBND huyện Văn Lãng; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức đầu mối cấp xã. Theo đó, đối với công chức đầu mối cấp huyện, bố trí 2 công chức đầu mối, trong đó có 1 lãnh đạo UBND cấp huyện và 1 lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND hoặc công chức có kinh nghiệm công tác ít nhất từ 2 năm trở lên. Tại cấp xã, bố trí 1 công chức bộ phận văn phòng – thống kê phụ trách đầu mối, tham mưu lãnh đạo UBND về công tác kiểm soát TTHC.

Cùng với việc kiện toàn, củng cố về số lượng, hằng năm, tùy vào tình hình thực tế, UBND huyện đã giao Văn phòng UBND huyện phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 1 hoặc 2 hội nghị bồi dưỡng nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đầu mối và cử công chức đầu mối tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm soát TTHC do bộ, ngành, UBND tỉnh tổ chức; khuyến khích công chức đầu mối tham gia các chương trình đào tạo chuyên ngành để nâng cao trình độ chuyên môn. Ngoài ra, UBND huyện cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị. Năm 2022, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp tại 6 xã, 3 cơ quan chuyên môn cấp huyện. Trong quá trình kiểm tra, các thành viên đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của đơn vị, yêu cầu cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu thực hiện công tác kiểm soát TTHC.

Nhờ các giải pháp đó, chất lượng đội ngũ cán bộ đầu mối TTHC trên địa bàn huyện Văn Lãng ngày càng được chuẩn hóa, đảm bảo đúng, đủ về số lượng và chất lượng. Hiện nay, toàn huyện Văn Lãng có 2 công chức cấp huyện, 17 công chức cấp xã làm cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC, trong đó, 90% số cán bộ này có trình độ đại học.

Chị Hoàng Phương Thảo, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND, cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC UBND huyện Văn Lãng cho biết: Hằng năm, tôi đều được tham gia các lớp tập huấn về công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC do Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện tổ chức. Nắm được chủ trương của tỉnh, chỉ đạo của huyện nên tôi luôn chấp hành tốt nhiệm vụ và kỷ luật lao động, đồng thời, tôi luôn không ngừng nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, tìm tòi học hỏi để tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC của đơn vị.

Bà Bế Thị Vẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng cho biết: Có thể nói, đội ngũ công chức đầu mối kiểm soát TTHC đóng vai trò quan trọng, có nhiệm vụ triển khai tất cả các nội dung liên quan đến kiểm soát TTHC. Chính vì vậy, việc quan tâm nâng cao, chuẩn hóa chất lượng đội ngũ này là việc làm rất quan trọng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ thiết lập, chia sẻ thông tin hai chiều giữa Văn phòng HĐND&UBND huyện và công chức đầu mối cấp xã để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; chia sẻ những sáng kiến, bài học kinh nghiệm của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc chi trả chế độ hỗ trợ đối với công chức đầu mối theo quy định; khen thưởng CBCC có thành tích xuất sắc hoặc xử lý nghiêm CBCC có hành vi vi phạm trong thực hiện kiểm soát TTHC.


HOÀNG HIẾU

https://baolangson.vn/xa-hoi/cai-cach-hanh-chinh/559501-doi-ngu-can-bo-dau-moi-thu-tuc-hanh-chinh-o-van-lang-du-ve-so-luong-dam-bao-ve-chat-luong.html

  • Từ khóa