Triển khai công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Thứ 5, 09.02.2023 | 16:29:00
739 lượt xem

Chiều 8/2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến 2 cấp kết nối điểm cầu tỉnh đến điểm cầu các huyện, thành phố.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138) tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2022, ban chỉ đạo 138 các cấp trong tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở. Trong đó, đã tổ chức 32 cuộc phát động phong trào tập trung; duy trì hoạt động có hiệu quả 66 mô hình liên kết tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT; xây dựng mới 16 mô hình ANTT tại các cơ quan, doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Nhờ vậy, tội phạm trên địa bàn được kiềm chế, đẩy lùi, không để hình thành tội phạm có tổ chức; phạm pháp hình sự giảm, tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế – xã hội. Trong năm 2022, toàn tỉnh có 1.686/1.727 khu dân cư, 173/181 xã, 4/5 phường, 14/14 thị trấn, 583/598 cơ quan, 44/57 doanh nghiệp và 291/296 cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại diện các tập thể

Tại hội nghị, đại biểu ở các điểm cầu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022; đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt phong trào trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được trong việc triển khai thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố trên địa bàn.

Đồng chí chỉ đạo: Thành viên ban chỉ đạo 138 các cấp cần bám sát các nhiệm vụ đã được phân công và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; triển khai đồng bộ các biện pháp về ngăn chặn các biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Cùng đó, duy trì, thực hiện có hiệu quả tiêu chí về ANTT trong xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở; chú trọng công tác thi, đua khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng, hiệu quả…


Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho đại diện các tập thể

Nhân dịp này, có 11 tập thể được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 25 tập thể được tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.


HOÀNG HUẤN - DƯƠNG KIM

https://baolangson.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/560193-trien-khai-cong-tac-xay-dung-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-nam-2023.html


  • Từ khóa