Đảng ủy Công an Trung ương quán triệt, đánh giá một số quyết định, nghị quyết quan trọng

Thứ 3, 21.03.2023 | 09:57:48
638 lượt xem

Sáng 20/3, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW, ngày 6/12/2022 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố (Quyết định số 90); đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân


Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến điểm cầu công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo Công an tỉnh.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, công an các huyện, thành phố, lãnh đạo các huyện, thành ủy trên địa bàn.

Sau 1 năm triển khai, việc thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng ủy Công an Trung ương đã xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, định hướng lộ trình thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản xây dựng lực lượng CAND đến năm 2025 và từ năm 2026 đến năm 2030, xác định 6 lực lượng tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025 như: tình báo, cơ yếu, an ninh, kỹ thuật nghiệp vụ, cảnh sát cơ động, an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao. Cùng đó, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành 5 nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số lĩnh vực, nội dung trọng tâm trong chương trình công tác; tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Qua đó khơi dậy ý chí, quyết tâm xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là lực lượng vũ trang tin cậy, là “thanh bảo kiếm” và “lá chắn” bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Quyết định số 90 của Ban Bí thư. Theo đó, Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố tập trung vào nội dung: lãnh đạo tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND; xây dựng nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở tỉnh, thành phố… Về phương pháp phối hợp, định kỳ 6 tháng, Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy chủ động trao đổi thông tin tình hình theo quy định nêu trong quy chế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ kết quả thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; sự cần thiết của việc phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trong lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với công an các địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị: Các cấp ủy đảng, chính quyền, từng cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc về công tác xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xem đây là trách nhiệm không chỉ của Đảng ủy Công an Trung ương, ngành công an mà còn là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, của từng cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân.

Đồng chí cũng đề nghị: Đảng ủy Công an Trung ương, đảng ủy công an các tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy cấp trên về chủ trương, đường lối, chính sách bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy ngày càng nâng cao phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, sự chủ động của các cấp ủy, tổ chức đảng trong CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, địa phương, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng vững chắc thế trận an ninh Nhân dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong chương trình, các đại biểu cũng đã được quán triệt Nghị quyết số 16, ngày 18/1/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.


HOÀNG HUẤN

https://baolangson.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/569104-dang-uy-cong-an-trung-uong-quan-triet-danh-gia-mot-so-quyet-dinh-nghi-quyet-quan-trong.html

  • Từ khóa