Tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật

Chủ nhật, 12.07.2020 | 09:32:41
221 lượt xem

6 tháng đầu năm 2020, công tác xây dựng chính quy (XDCQ), chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong toàn quân đạt những kết quả nhất định, qua đó góp phần thúc đẩy các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực tiễn cũng cho thấy, để mặt công tác nói trên đạt kết quả đồng bộ, thực chất và vững chắc, cần phải triển khai tích cực, toàn diện, đồng bộ các giải pháp mạnh…

Những kết quả bước đầu

Theo đánh giá của Bộ Tổng Tham mưu (BTTM), 6 tháng đầu năm 2020, một trong những đặc điểm nổi bật là dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, BTTM, Tổng cục Chính trị về công tác phòng, chống dịch, các đơn vị trong toàn quân đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp, không để dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị, đồng thời điều chỉnh kế hoạch huấn luyện và duy trì thực hiện nghiêm các chế độ xây dựng nền nếp chính quy phù hợp với tình hình. Đáng chú ý, mặc dù toàn quân bố trí tới 150 điểm đón nhận, cách ly hơn 56.000 người, song lực lượng quân đội thực hiện nhiệm vụ tại các điểm cách ly vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cùng với xây dựng, duy trì các giải pháp để thực hiện tốt Chỉ thị số 04/CT-BQP ngày 9-2-2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “Về việc tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật; phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Chỉ thị số 91/CT-BQP ngày 22-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “Về việc tăng cường quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, toàn quân đã tích cực triển khai kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và kế hoạch, chương trình hành động thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đề ra, bước đầu đạt được kết quả đáng khích lệ. Việc quán triệt, giáo dục nội dung các chỉ thị gắn với giáo dục pháp luật được tiến hành bằng nhiều hình thức, như: Phát động thi đua đột kích, tổ chức hội thi chấp hành kỷ luật, pháp luật; sân khấu hóa; tuyên truyền trên loa truyền thanh của đơn vị... Một số nhà trường quân đội, tiêu biểu là Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã có những biện pháp hiệu quả trong quản lý học viên, như: Phối hợp chặt chẽ với gia đình, địa phương để quản lý cán bộ, học viên trong dịp nghỉ lễ, tết, đi tranh thủ. Ngoài ra, công tác bảo đảm an toàn luôn được các đơn vị quan tâm đúng mức và tiến hành bằng nhiều biện pháp, như: Quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo; kịp thời biểu dương những cá nhân, tập thể có thành tích hoặc xử lý nghiêm các sai phạm...

Tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật

Huấn luyện gói buộc lượng nổ ở Lữ đoàn 139, Binh chủng Thông tin liên lạc. Ảnh: HOÀNG HÀ.

Tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp

Theo đánh giá chung, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình vi phạm kỷ luật trong toàn quân 6 tháng đầu năm vẫn có những diễn biến phức tạp, đòi hỏi mỗi cơ quan, đơn vị phải tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong XDCQ, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn... Trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và dự báo tình hình 6 tháng cuối năm, BTTM yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải xây dựng chương trình hành động, nâng cao chất lượng XDCQ, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn. Khi xảy ra vụ việc cần tổ chức rút kinh nghiệm ở tất cả các cấp trong từng đơn vị. Đối với đơn vị để xảy ra vụ việc cần nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là cán bộ chủ trì trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện quân nhân. Bên cạnh đó, mỗi đơn vị cần chủ động dự báo tình hình và xác định các giải pháp đột phá làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của quân nhân và tình hình chấp hành kỷ luật trong đơn vị.

Tinh thần chỉ đạo của BTTM bước đầu thấm đến các đơn vị. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lê Văn Dân, Trưởng phòng Quân huấn, Bộ Tham mưu Quân đoàn 2 cho biết: "Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng kiểm soát quân sự tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các trường hợp quân nhân chấp hành chưa nghiêm quy định về lễ tiết tác phong; tăng cường huấn luyện để hoàn thiện và nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự các cấp, nhằm xử lý tốt các tình huống xảy ra".

Thượng tá Nhâm Văn Mạnh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên, cho biết: "Một trong những biện pháp được đơn vị coi trọng là quản lý cán bộ chặt chẽ, nhất là số cán bộ ở các tổ, đội công tác nhỏ lẻ; cùng với đó phải thường xuyên nắm bắt và quản lý tốt diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, từ đó xác định hình thức và biện pháp xử lý chính xác, hiệu quả, không để nảy sinh tư tưởng và xảy ra vi phạm kỷ luật. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên cũng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục làm tốt công tác xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để bộ đội yên tâm, gắn bó với đơn vị".

Nhằm bảo đảm an toàn trong huấn luyện, học tập, các đơn vị cũng đã xác định một số biện pháp chủ yếu, như: Quán triệt nghiêm các quy định bảo đảm an toàn; huấn luyện đầy đủ, tỉ mỉ, cụ thể, chặt chẽ, khoa học, không nóng vội, chủ quan; huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí trang bị kỹ thuật, tâm lý và cách xử trí các tình huống; trang bị cho bộ đội kỹ năng cơ bản về y tế trong công tác huấn luyện…

Để công tác XDCQ, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn tiếp tục đạt được kết quả thực chất, vững chắc, BTTM cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với lực lượng công an, chính quyền địa phương để nắm chắc các mối quan hệ của quân nhân, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm, không để phát sinh tình huống phức tạp. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. BTTM chỉ đạo Cục Quân huấn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đưa nội dung huấn luyện quân y, nội dung Luật Giao thông đường bộ vào chương trình huấn luyện hằng năm để nâng cao trình độ, kỹ năng của bộ đội trong xử lý các vấn đề y tế và tham gia giao thông.


PHẠM HOÀNG HÀ/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tao-chuyen-bien-tich-cuc-trong-xay-dung-chinh-quy-chap-hanh-ky-luat-626739


  • Từ khóa
Cần thêm gói hỗ trợ giúp doanh nghiệp “vượt sóng” đại dịch Covid-19 lần 2
Cần thêm gói hỗ trợ giúp doanh nghiệp “vượt sóng” đại dịch Covid-19 lần 2

“Làn sóng” Covid-19 quay trở lại lần 2 khiến các DN thêm lao đao, trước đó, nhiều doanh nghiệp chưa thể “chạm tay” tới các gói hỗ trợ.