Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà đất quốc phòng theo Nghị định số 167 của Chính phủ

Thứ 5, 10.09.2020 | 16:02:54
77 lượt xem

Sáng 10-9, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo (BCĐ) Bộ Quốc phòng (BQP) thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc tài sản chuyên dùng (TSCD), tài sản phục vụ công tác quản lý (TSPVCTQL) theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017 của Chính phủ (gọi tắt là Ban chỉ đạo 167) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, xác định các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng BQP, Trưởng ban chỉ đạo 167 BQP chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần (TCHC).

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 167 của Chính phủ của Cục Doanh trại, TCHC - Cơ quan Thường trực (CCTT) BCĐ 167 BQP do Đại tá Nguyễn Quang Bỉnh, Phó cục trưởng Cục Doanh trại, TCHC trình bày đã khái quát: Những năm qua, BQP, BCĐ 167 BQP đã ban hành chỉ thị, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất quốc phòng đúng quy trình, quy định trong Nghị định số 167; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị phối hợp với Bộ CHQS các tỉnh, thành phố và BCĐ 167 của địa phương thực hiện trình tự, thủ tục kê khai sắp xếp cơ sở nhà, đất quốc phòng được giao quản lý, sử dụng theo đúng quy định. Thực hiện rà soát, phân loại tài sản, cập nhật số liệu tổng hợp và lập phương án sắp xếp lại, xử lý các nhà, đất quốc phòng trên địa bàn từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bảo đảm nhanh chóng, chính xác. 

Đến nay, 100% cơ sở nhà, đất thuộc tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý, được kê khai sắp xếp lại, xử lý, trong đó hơn 50% cơ sở nhà, đất kê khai bổ sung, điều chỉnh. CQTT BCĐ 167 BQP đã rà soát, tổng hợp phương án của 63 tỉnh, thành phố và gửi xin ý kiến các cơ quan giúp việc của BCĐ 167 BQP; tiếp thu, hoàn chỉnh 63 phương án báo cáo thủ trưởng BQP gửi xin ý kiến UBND các tỉnh, thành phố. Hiện tại, đã có 50/63 UBND tỉnh, thành phố có ý kiến đầy đủ gửi BQP.

Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà đất quốc phòng theo Nghị định số 167 của Chính phủ
Thượng tướng Trần Đơn phát biểu kết luận hội nghị.


Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất trong BQP, phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu BCĐ 167 BQP và lãnh đạo, chỉ huy, BCĐ 167 các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, tổng hợp cơ sở nhà, đất thuộc tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý do đơn vị đang quản lý, sử dụng trên địa bàn các tỉnh, thành phố chưa có ý kiến gửi BQP. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị để đề xuất hình thức sắp xếp lại cơ sở nhà, đất theo quy định. 

Đối với các tỉnh, thành phố chưa có ý kiến phúc đáp về phương án do BQP lập thì thủ trưởng các quân khu, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và BCĐ 167 các cấp chỉ đạo, giao cho bộ CHQS các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp chặt chẽ với đơn vị đóng quân trên địa bàn và BCĐ 167 địa phương, khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra, lập biên bản hiện trạng trình UBND cấp tỉnh cho ý kiến gửi BQP theo quy định. Các trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo về BCĐ 167 BQP xem xét, quyết định. Đối với các tỉnh, thành phố có nhiều cơ sở nhà, đất và nhiều đơn vị quân đội đóng quân, quá trình thực hiện nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, vướng mắc, BCĐ 167 BQP sẽ thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, làm việc với lãnh đạo địa phương và các cơ quan, đơn vị thống nhất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất quốc phòng theo đúng quy định của Chính phủ và BQP.


Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT/qdnd

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/day-nhanh-tien-do-sap-xep-lai-xu-ly-nha-dat-quoc-phong-theo-nghi-dinh-so-167-cua-chinh-phu-634792

  • Từ khóa
Thương mại điện tử giúp tăng cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu
Thương mại điện tử giúp tăng cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu

Chuyển đổi số, hoạt động thương mại điện tử tích cực giúp các doanh nghiệp tham gia các chuỗi cung ứng mới từ đó gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu.