Xây dựng lực lượng pháo binh "tinh, gọn, mạnh, cơ động linh hoạt và có sức chiến đấu cao"

Thứ 5, 18.03.2021 | 09:46:40
117 lượt xem

Trên cơ sở các hoạt động của công tác tham mưu quân sự pháo binh trong những ngày toàn quốc kháng chiến, vai trò hỏa lực pháo binh trong tác chiến đã được khẳng định. Trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, đầu năm 1951, Phòng Tham mưu Đại đoàn 351 (đơn vị tiền thân của Bộ Tham mưu, Binh chủng Pháo Binh (BCPB) ngày nay) được thành lập với nhiệm vụ tham mưu với Đại đoàn ủy và Ban chỉ huy Đại đoàn Công pháo về tổ chức, huấn luyện, sử dụng pháo binh trong các trận đánh, chiến dịch.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt là trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, với sự tham mưu đúng, trúng, kịp thời của cơ quan tham mưu Đại đoàn 351, lực lượng pháo binh được sử dụng hợp lý ở từng cấp, bố trí hiểm hóc, hình thành thế trận pháo binh vững chắc, với cách đánh linh hoạt, sáng tạo, phát huy sức mạnh hỏa lực của từng loại pháo cối, góp phần quan trọng vào thắng lợi của từng trận đánh, chiến dịch.

Xây dựng lực lượng pháo binh
Lãnh đạo Binh chủng Pháo binh kiểm tra bắn đạn thật ở Lữ đoàn 96. Ảnh: SƠN TÂY 

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tư tưởng chỉ đạo tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, hoạt động của cơ quan tham mưu pháo binh đều hướng về miền Nam, hướng ra chiến trường. Lực lượng pháo binh giai đoạn này có quy mô lớn nhất ở cả ba thứ quân với sức cơ động cao, khả năng tác chiến hiệp đồng quy mô lớn. Ở miền Bắc, hỏa lực pháo binh trở thành hỏa lực nòng cốt bắn chìm, bắn cháy nhiều tàu địch, góp phần đánh thắng chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra miền Bắc của đế quốc Mỹ. Trên chiến trường miền Nam, pháo binh có mặt ở hầu hết các trận đánh, chiến dịch, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ”, chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, tiến tới tổng tiến công, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc; đồng thời tham gia bảo đảm pháo binh cho các cuộc chiến tranh biên giới, bảo vệ vững chắc biên cương, bờ cõi Tổ quốc.

Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, Bộ Tham mưu BCPB tiếp tục tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ tư lệnh Pháo binh làm tốt chức năng cơ quan chủ nhiệm pháo binh toàn quân, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của binh chủng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng pháo binh theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt phù hợp với phương án tác chiến”. Nâng cao khả năng huy động, chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên và triển khai nhiều đề án về trang bị pháo binh theo hướng hiện đại. Xây dựng, chỉ đạo hoàn thiện các phương án, kế hoạch tác chiến pháo binh ở các cấp. Xây dựng, điều chỉnh thế bố trí pháo binh phù hợp với thế trận tác chiến chiến lược của quân đội trên địa bàn cả nước. Tạo đột phá trong công tác huấn luyện, nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ của BCPB và lực lượng pháo binh toàn quân, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống...

Phát huy truyền thống, những năm tới, Bộ Tham mưu BCPB xác định làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Pháo binh kiện toàn, ổn định tổ chức, biên chế, trang bị các đơn vị pháo binh toàn quân theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cơ động linh hoạt và có sức chiến đấu cao”. Tham mưu, giúp Bộ tư lệnh Pháo binh chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao chất lượng toàn diện, trình độ, khả năng SSCĐ của lực lượng pháo binh dự bị, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu đến năm 2030 xây dựng BCPB hiện đại theo đúng lộ trình xây dựng quân đội hiện đại mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy, chỉ huy Bộ Tham mưu BCPB xác định, đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nâng cao chất lượng toàn diện công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, tổ chức biên chế trang bị, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao; xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


Đại tá NGUYỄN HỮU PHƯỚC, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Pháo binh/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xay-dung-luc-luong-phao-binh-tinh-gon-manh-co-dong-linh-hoat-va-co-suc-chien-dau-cao-654394

  • Từ khóa
Chỉ đạo đầu tiên của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính là gì?
Chỉ đạo đầu tiên của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính là gì?

Chính phủ mới sau khi kiện toàn được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công, điều hành đất nước vượt qua khó khăn, thách thức. Tân Thủ tướng tuần qua cũng đã có những chỉ đạo đầu tiên.