Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi ký kết công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí

Thứ 4, 24.03.2021 | 09:05:09
97 lượt xem

Chiều 23-3, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan báo chí trên địa bàn đã tổ chức ký kết phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QS,QPĐP) và hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh giai đoạn 2021-2026.


Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi ký kết công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí

Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền toàn diện về nhiệm vụ QP,QSĐP, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, tập trung vào các nội dung chủ yếu: Tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, nhiệm vụ của Bộ CHQS tỉnh, Quân khu, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới …; kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; coi trọng việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của toàn dân, nhất là thế hệ trẻ và học sinh, sinh viên; Tuyên truyền về kết quả xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu trong thời kỳ mới...

Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi ký kết công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí

Đại tá Bùi Tá Tuân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thống nhất, các nội dung tập trung tuyên truyền cần thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức thể hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền. Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã khen thưởng 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền về nhiệm vụ QP, QSĐP giai đoạn 2016-2020.


PHAN XUÂN ĐỊNH/QDND.VN

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-chqs-tinh-quang-ngai-ky-ket-cong-tac-phoi-hop-tuyen-truyen-voi-cac-co-quan-bao-chi-654907


  • Từ khóa
Chỉ đạo đầu tiên của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính là gì?
Chỉ đạo đầu tiên của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính là gì?

Chính phủ mới sau khi kiện toàn được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công, điều hành đất nước vượt qua khó khăn, thách thức. Tân Thủ tướng tuần qua cũng đã có những chỉ đạo đầu tiên.