Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Thứ 6, 30.09.2022 | 08:46:08
455 lượt xem

Chiều 28/9, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân

Trong 10 năm qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch sát với thực tế trên địa bàn tỉnh. Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Biên phòng; tổ chức tuần tra biên giới được hơn 5.300 lần, với hơn 58.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tham gia; phát hiện, xử lý 2.393 vụ, với 2.643 đối tượng phạm tội về ma túy, tiền giả, mua bán người, pháo nổ và xuất, nhập cảnh trái phép. Đồng thời, BĐBP tỉnh đã tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Thời gian tới, Đảng ủy BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt các quan điểm, đường lỗi của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc; kết hợp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới; xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao giấy khen cho các tập thể

Nhân dịp này, đã có 6 tập thể và 10 cá nhân được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết.


ĐÌNH QUANG – VI TOÀN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/530258-dang-uy-bo-doi-bien-phong-tinh-tong-ket-10-nam-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-8-khoa-xi.html

  • Từ khóa