Quân đoàn 4 phổ biến pháp luật cho hạ sĩ quan, binh sĩ

Thứ 5, 06.10.2022 | 16:51:54
399 lượt xem

Sáng 6-10, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quân đoàn 4 tổ chức giáo dục pháp luật cho hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc các đơn vị trong quân đoàn, năm 2022.

Tham gia lớp học có hơn 200 hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 7 và Tiểu đoàn 16 (Lữ đoàn Phòng không 71).

Quân đoàn 4 phổ biến pháp luật cho hạ sĩ quan, binh sĩ

Đại diện Phòng Điều tra hình sự (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 4) giới thiệu các nội dung.

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, bao gồm: Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2019; Luật An ninh mạng năm 2019; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019. Ngoài ra, các hạ sĩ quan, binh sĩ được giới thiệu những nội dung chính của các thông tư, chỉ thị, quy định liên quan đến pháp luật, kỷ luật, quy chế bảo đảm an toàn trong và ngoài đơn vị…; định hướng hành vi chuẩn mực và ý thức thượng tôn pháp luật cho quân nhân.

Quá trình học tập, 100% hạ sĩ quan, binh sĩ chấp hành nghiêm quy định của lớp học, chú ý lắng nghe, ghi chép và tương tác với báo cáo viên để tiếp thu tốt nội dung cơ bản.

Quân đoàn 4 phổ biến pháp luật cho hạ sĩ quan, binh sĩ

Quang cảnh lớp phổ biến pháp luật cho chiến sĩ Quân đoàn 4.

Thượng tá Võ Văn Đình, Phó trưởng phòng Điều tra hình sự (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 4), cho biết, chương trình học tập nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và duy trì kỷ luật, quy định của các cơ quan, đơn vị, xây dựng nền nếp chính quy; đồng thời giúp hạ sĩ quan, binh sĩ rèn luyện thói quen, xây dựng nếp sống kỷ cương, nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của quân đoàn và đơn vị, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-doan-4-pho-bien-phap-luat-cho-ha-si-quan-binh-si-707371

  • Từ khóa