Đảng ủy Quân sự huyện Cao Lộc lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Thứ 4, 09.11.2022 | 14:33:38
518 lượt xem

Những năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện Cao Lộc đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác quốc phòng và an ninh, nhất là triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Theo đó, hằng năm, Đảng ủy Quân sự huyện quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trên cơ sở đó, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, phù hợp với đặc điểm, điều kiện mới. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện đã chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện  lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng, đảm bảo 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lực lượng dân quân và biên phòng phát quang đường tuần tra biên giới trên địa bàn huyện Cao Lộc

Thượng tá Lương Ngọc Truyện, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện Cao Lộc cho biết: Để xây dựng lực lượng vũ trang huyện đảm bảo vững chắc, hằng năm, lực lượng bộ đội thường trực thường xuyên được kiện toàn, xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, đủ các thành phần, binh chủng; lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý, phúc tra, kiểm tra, bảo đảm quân số. Đồng thời, các đơn vị đã chuẩn bị tốt cơ sở, vật chất, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các văn kiện cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án tác chiến theo các chương trình, kế hoạch, nội dung, sát với thực tế chiến đấu.

Trong 10 năm qua, kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng huấn luyện hằng năm đối với lực lượng bộ đội thường trực 100% đạt khá, giỏi; các đơn vị dân quân tự vệ 100% đạt yêu cầu, có từ 70% trở lên đạt khá, giỏi; lực lượng dự bị động viên huy động huấn luyện khung B bảo đảm 100% quân số, kết quả huấn luyện đánh giá chung đạt khá. Đặc biệt, lực lượng vũ trang huyện luôn phát huy vai trò nòng cốt, xung kích tham gia giúp đỡ Nhân dân, từ năm 2012 đến nay, lược lượng đã huy động trên 3.000 lượt cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên giúp đỡ Nhân dân phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy rừng trên địa bàn.

Thanh Lòa là xã biên giới của huyện Cao Lộc, cơ quan quân sự xã thường xuyên chủ động tham mưu UBND xã chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân có đủ các thành phần, binh chủng theo quy định. Đặc biệt là lựa chọn những công dân ưu tú kết nạp vào lực lượng dân quân thường trực biên giới, đảm bảo quân số trực 24/24 giờ. Đây là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò chủ đạo, xung kích, luôn trong trạng thái sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ khi trên địa bàn xảy ra sự việc đột xuất.

Đồng chí Hứa Văn Mút, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS xã Thanh Lòa cho biết: Năm 2021, chốt điểm tựa dân quân thường trực biên giới của xã Thanh Lòa đi vào hoạt động, đây là chốt đầu tiên trên địa bàn tỉnh được xây dựng cơ bản, đáp ứng yêu cầu công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng dân quân xã đã phối hợp với bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới được 39 lần; phát quang và sửa đường tuần tra biên mốc giới được 3 lần với hơn 200 lượt dân quân tham gia, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân luôn được Đảng ủy, Ban CHQS huyện chủ động tham mưu triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các buổi sinh hoạt ở thôn, bản, khối phố.

Từ năm 2012 đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức hơn 200 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tuyên truyền lồng ghép trên 500 buổi về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua tuyên truyền, bồi dưỡng đã giúp cho các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhất là giáo dục cho thế hệ trẻ về niềm tự hào và lòng tự tôn dân tộc, nêu cao tinh thần cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, chiến lược “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự huyện Cao Lộc tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.


Nông Đình Quang/dantri.com.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/539374-dang-uy-quan-su-huyen-cao-loc-lanh-dao-thuc-hien-hieu-qua-cong-tac-quoc-phong-quan-su-dia-phuong.html

  • Từ khóa