Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất quốc phòng

Thứ 2, 30.01.2023 | 14:31:02
639 lượt xem

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở phía Bắc của Tổ quốc có vị trí chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, công trình quốc phòng và khu quân sự. Qua đó, góp phần quan trọng đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc.

Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, tính đến hết năm 2022, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đang quản lý, sử dụng đất quốc phòng là 287 điểm, với diện tích 11.452 ha.

Dân quân thành phố Lạng Sơn luyện tập bắn súng trên thao trường

Để quản lý, sử dụng hiệu quả đất quốc phòng, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, UBND tỉnh đã quan tâm phối hợp làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra một số nội dung liên quan đến quản lý đất quốc phòng. Qua đó, kịp thời chuyển giao cho địa phương những điểm đất không còn nhu cầu sử dụng vào mục đích quốc phòng để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Từ năm 2013 đến nay, đã tổ chức bàn giao 19 điểm, hơn 80 ha đất quốc phòng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Cùng với đó, cơ quan quân sự các cấp đã thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho cấp trên xử lý kịp thời những vi phạm lấn chiếm, sử dụng đất quốc phòng sai mục đích, hoạt động khai thác các tài nguyên, khoáng sản lấn chiếm đất quốc phòng, ảnh hưởng tới công trình quốc phòng và khu quân sự. Trong 10 năm qua (2013 – 2022), các đơn vị quân đội đã phối hợp với cơ quan chức năng tham mưu cho cấp trên giải quyết dứt điểm gần 20 điểm đất quốc phòng có tranh chấp, lấn chiếm. Đồng thời, cơ quan quân sự các cấp đã tham gia thẩm định về lĩnh vực quốc phòng đối với các chương trình, đề án, quy hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội, nhất là các quy hoạch dự án lớn, trọng điểm của tỉnh và các huyện, thành phố; tham gia thẩm định trên 550 chương trình, dự án, đề án, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh chặt chẽ, đúng quy định.

Bộ CHQS tỉnh là đơn vị quản lý, sử dụng nhiều điểm đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh, với 119 điểm, trong đó, có 90 điểm đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn 29 điểm đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đại tá Trương Công Minh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Các điểm đất quốc phòng do Bộ CHQS tỉnh quản lý, sử dụng đều đúng mục đích, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm, xây dựng trái phép. Nổi bật, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu xây dựng hoàn thành cơ bản thao trường bắn của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cơ động của lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Thời gian tới, cơ quan quân sự các cấp tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tham mưu cho cấp trên lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường các biện pháp quản lý đất quốc phòng, nhất là đối với các điểm đất quốc phòng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số khu đất như: thao trường, bãi tập, trường bắn… nằm trên các vùng đồi núi, địa hình phức tạp, mốc giới không rõ ràng do lịch sử để lại. Qua đó, góp phần phục vụ xây dựng các công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


NÔNG ĐÌNH QUANG

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/557946-nang-cao-hieu-qua-quan-ly-su-dung-dat-quoc-phong.html

  • Từ khóa