Sứ mệnh của doanh nghiệp đặc thù

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG), QCHQ là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu, có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế biển của đất nước. Năm 2017, tổng công ty hoàn thành xuất sắc kế hoạch, mục tiêu SXKD trên cả 3 trụ cột (khai thác cảng, dịch vụ logistics, vận tải và dịch vụ biển). Tổng công ty duy trì mức tăng trưởng cao, sản lượng container thông qua hệ thống cảng của Tân Cảng đạt 6,8 triệu TEUs (tương đương 90 triệu tấn), doanh thu toàn hệ thống đạt 20.157 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động tăng 6%. Cùng với đó, các công ty con trực thuộc Tổng công ty TCSG, như: Công ty TNHH MTV 128, Công ty TNHH MTV Hải sản Trường Sa đã thực hiện tốt nhiệm vụ làm dịch vụ bảo vệ dầu khí; dịch vụ khai thác cảng; sửa chữa nhà giàn DK1; hoạt động công ích, làm dịch vụ hậu cần nghề cá hỗ trợ ngư dân khu vực biển Trường Sa và đặc biệt là công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân trên biển ở các âu tàu, làng chài tại Song Tử Tây, Sinh Tồn... Năm 2017, các doanh nghiệp của QCHQ đã hoàn thành chỉ tiêu sản xuất sản phẩm quốc phòng, như: Đóng mới, sửa chữa tàu thuyền, vũ khí trang bị; bốc xếp hàng quốc phòng; xây dựng công trình biển, đảo… Các doanh nghiệp tham gia SXKD phục vụ nhiệm vụ quốc phòng đều có lãi, bảo đảm thu nhập ổn định cho người lao động.
 

Cảng Cái Mép-Thị Vải, một cảng hiện đại của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.


Chuẩn Đô đốc Ngô Sỹ Quyết, Phó tư lệnh QCHQ, khẳng định: “Tại sao các doanh nghiệp quân đội không chọn địa bàn thuận lợi, nơi có đông dân cư sinh sống, tại sao không chọn ngành nghề dễ phát triển… mà phải hoạt động trên các vùng biển và hải đảo xa xôi, nơi mà cả vị trí địa lý, thời tiết, khí hậu đến các mặt khác đều không thuận lợi. Đó chính là từ yêu cầu, nhiệm vụ QS, QP mà ra. Đó cũng là sứ mệnh của các doanh nghiệp quân đội đặc thù. Bởi, những nơi như vậy, chỉ có quân đội nói chung, Bộ đội Hải quân nói riêng mới có khả năng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”.
 

Không ngừng khơi dậy tiềm năng, thế mạnh

Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp của QCHQ đã tích cực, chủ động đề ra chủ trương, biện pháp và tổ chức thực hiện hiệu quả việc mở rộng thị trường, tìm kiếm nguồn hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm giá thành sản phẩm, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, cơ bản duy trì và phát triển được SXKD. Giá trị sản xuất, doanh thu vượt kế hoạch hơn 4% và tăng 10% so với năm 2016; lợi nhuận vượt kế hoạch 11% so với chỉ tiêu đề ra, tăng 13% so với kết quả năm 2016. Các doanh nghiệp nâng cao được uy tín, năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường trên các lĩnh vực: Dịch vụ cảng biển, dịch vụ logistics, dịch vụ dầu khí, xây dựng các công trình biển đảo, gia công cơ khí, đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, sửa chữa nhà giàn DK1, giàn khoan dầu khí…
 

Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty TCSG, cho biết: "Năm 2018, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng, Đảng ủy, Ban giám đốc Tổng công ty TCSG xác định: Phát triển hài hòa, tăng trưởng bền vững, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế-quốc phòng (KTQP), trở thành tổng công ty KTQP hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế biển... phấn đấu duy trì mức tăng trưởng từ 7% trở lên. Để làm được điều đó, nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy phải luôn là “nghị quyết hành động”, “nghị quyết xây dựng”, định hướng cho toàn tổng công ty với 49 đầu mối tập trung triển khai nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong đó, tập trung kiện toàn tổ chức biên chế nhằm tăng cường thực hiện nhiệm vụ QS, QP, tiếp nhận hai doanh nghiệp hải quân chuyển về và duy trì 4 công ty 100% vốn Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh".
 

Với ý chí vươn lên không ngừng, các doanh nghiệp của QCHQ cùng với các doanh nghiệp trong toàn quân đang khẩn trương rà soát, đánh giá lại mình, làm rõ khó khăn, tồn tại cũng như tiềm năng, thế mạnh để hoạch định chiến lược, phương hướng SXKD, cơ cấu lại ngành nghề, nguồn vốn, công nghệ, lao động, tay nghề phù hợp và điều kiện mới của CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.