Xây dựng KVPT thành phố Đà Nẵng vững mạnh
Quang cảnh hội nghị.


Trong năm qua, công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của HĐCC KVPT TP Đà Nẵng ở các cấp, các ngành và địa phương đạt hiệu quả, chất lượng, đáp ứng nhu cầu đề ra, góp phần tăng cường tiềm lực hậu cần, kỹ thuật, tài chính KVPT, hiệu lực quản lý Nhà nước về quốc phòng; tham mưu cho UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội gắn với yêu cầu củng cố quốc phòng - an ninh; rà soát các công trình trong quy hoạch hệ thống phòng thủ; phúc tra, rà soát sắp xếp biên chế của bệnh viện dã chiến, kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự; làm tốt chương trình quân - dân y kết hợp; bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ, chính sách, công tác giáo dục quốc phòng, quản lý, bảo vệ biên giới; hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo; xây dựng kế hoạch khảo sát 2.311 doanh nghiệp công nghiệp chuẩn bị cho nhiệm vụ động viên công nghiệp…
 

Năm 2019, HĐCC KVPT thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, chủ động xây dựng công trình chiến đấu theo quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT các cấp; quản lý chặt chẽ các điểm đất quốc phòng được giao; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Bảo đảm quốc phòng” giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030…