Trong thời gian 4 ngày, lớp tập huấn được các giáo viên Phòng văn hóa, văn nghệ Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị; Trường Đại học văn hóa nghệ thuật Quân đội; Nhà văn hóa Quân khu 4 giới thiệu, trang bị thêm một số kiến thức về các nội dung tổ chức và hoạt động của hệ thống nhà văn hóa, câu lạc bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay; nâng cao chất lượng hoạt động văn nghệ quần chúng, tổ chức phong trào và hoạt động thanh niên ở đơn vị cơ sở ; hướng dẫn kỹ thuật sử dụng kết hợp màn hình let trong hội nghị và hướng dẫn 15 bài hát quy định trong quân đội hiện nay.
 

Quân khu 4: Khai mạc tập huấn nghiệp vụ văn hóa, văn nghệ quần chúng năm 2019
Quang cảnh buổi khai mạc.


Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng cho các đồng chí trợ lý câu lạc bộ, nhân viên văn hóa, văn nghệ các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 4 những nội dung cơ bản về nghiệp vụ văn hóa, văn nghệ quần chúng, hoạt động phong trào, hướng dẫn sử dụng màn hình let, luyện tập 15 bài hát quy định trong quân đội, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ của bộ đội trong giai đoạn hiện nay.

www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-4-khai-mac-tap-huan-nghiep-vu-van-hoa-van-nghe-quan-chung-nam-2019-604261