Trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, Cục Kỹ thuật Đặc khu Quảng Ninh và Cục Kỹ thuật Quân khu 3 đã thực hiện tốt chức năng bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi của LLVT quân khu, đồng thời chi viện đắc lực cho các chiến trường.
 

Bước vào thời kỳ đổi mới, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, do có sự thay đổi về tổ chức, biên chế nên cùng với việc bảo đảm kịp thời VKTBKT cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Cục Kỹ thuật quân khu đã tập trung thu hồi, dồn dịch, quy hoạch mở rộng hệ thống kho tàng đáp ứng nhu cầu dự trữ lâu dài. Thực hiện chủ trương của trên về xây dựng kho mẫu, Cục Kỹ thuật Quân khu 3 đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, phát huy yếu tố nội lực, huy động hàng nghìn ngày công của cán bộ, nhân viên xây dựng, sửa chữa hàng nghìn mét vuông nhà kho bảo đảm bền vững, chính quy. Cục cũng chú trọng việc tổ chức tiếp nhận, bảo dưỡng, vừa sắp xếp VKTBKT, hoàn chỉnh hệ thống sổ sách, mẫu biểu quản lý theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và chế độ quy định để làm mẫu cho toàn quân tham quan, học tập...
 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật
Lãnh đạo Cục Kỹ thuật Quân khu 3 kiểm tra công tác sửa chữa súng pháo tại Xưởng X56, tháng 4-2019. Ảnh: Duy Đông


Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật trong điều kiện khoa học công nghệ, kỹ thuật quân sự phát triển mạnh mẽ, Cục Kỹ thuật đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 tổ chức huấn luyện phương án sơ tán phòng tránh đối với các cơ sở kho tàng kỹ thuật; tích cực nghiên cứu hình thức tác chiến cơ bản, vận dụng linh hoạt vào loại hình đơn vị kỹ thuật tổ chức thành công nhiều cuộc diễn tập sơ tán phòng tránh cho các kho và các đơn vị. Những năm gần đây, Đảng ủy, chỉ huy cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bảo đảm đầy đủ, đồng bộ và kịp thời vũ khí, trang bị cho các nhiệm vụ, trong đó ưu tiên bảo đảm cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị tuyến biên giới, biển đảo và diễn tập có bắn đạn thật. Cục Kỹ thuật cũng đã chỉ đạo các kho, xưởng xây dựng kế hoạch, tổ chức các tổ, đội sửa chữa cơ động đến các đơn vị, nhất là tuyến biên giới, biển đảo để sửa chữa xe máy, súng pháo, vừa tiết kiệm được xăng dầu vận chuyển, vừa giúp bồi dưỡng tay nghề cho đội ngũ thợ của đơn vị.
 

Thực hiện Cuộc vận động “Quản lý khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, Cục Kỹ thuật Quân khu 3 cũng đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động với các chỉ tiêu cụ thể, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Hệ thống kho tàng, trạm, xưởng an toàn tuyệt đối, không xảy ra mất mát, cháy nổ. Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin vào quản lý, bảo quản VKTBKT cũng thường xuyên được đẩy mạnh. Đã có hàng trăm đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có tính ứng dụng cao của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, làm lợi cho nhà nước hàng trăm triệu đồng. Tiêu biểu trong các sáng kiến là: Lán che pháo cao xạ tại trận địa; lắp súng 14,5mm trên xe BTR 152; bộ khuôn dập đai ốp che tay súng trung liên RPD... Đến nay, cơ bản nhà kho quân khí, nhà xe các tỉnh, thành phố và đơn vị được xây dựng, củng cố, trong đó gần 50% nhà kho quân khí đạt tiêu chuẩn “Nhà kho quản lý theo 5 nội dung”.
 

Kế thừa, phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, Đảng ủy, chỉ huy và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Kỹ thuật Quân khu 3 tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác kỹ thuật trong tình hình mới; làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo công tác kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời VKTBKT cho các đơn vị. Tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, chủ động nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp công tác huấn luyện kỹ thuật; tăng cường huấn luyện khai thác, làm chủ kỹ thuật đối với VKTB thế hệ mới. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực, thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.