Tham dự tập huấn có hơn 130 đồng chí là cán bộ, nhân viên phụ trách công tác phòng hóa của các cơ quan, đơn vị thuộc Binh chủng Hóa học và các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng trong toàn quân.
 

Thực hành ứng phó xử lý sự cố hóa chất độc.

Theo đó, trong thời gian hai ngày, tập huấn gồm các nội dung như: Lý luận chung về sự cố hóa chất độc, sinh học, phóng xạ, quy trình xử lý; giới thiệu xe thả khói KH-1; tổ chức phương pháp tạo giả tình huống để huấn luyện kỹ, chiến thuật chuyên môn binh chủng; công tác kỹ thuật Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam; thực hiện ngày, giờ kỹ thuật Hóa học.
 

Bên cạnh đó, khóa tập huấn còn tổ chức tham quan ứng phó sự cố hóa chất độc, phóng xạ và khu vực xử lý thuốc nổ, thuốc phóng…