Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đinh Thế Cường, Tư lệnh Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng, đã báo cáo tình hình của đơn vị sau khi đi vào hoạt động theo Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 15-8-2017 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng đã tích cực, chủ động bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; là lực lượng quan trọng tham gia bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền.
 

Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng quà Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng.


Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những thành tích bước đầu của Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng nhằm thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, phương thức bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước, Quân đội trong tình hình mới. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận trên internet, kịp thời phản ứng, đối phó với các luận điểm sai trái, thù địch và các hành động chống phá khác trên không gian mạng; đồng thời, chuyển tải nhiều thông tin tích cực đến nhân dân. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trước bối cảnh khoa học công nghệ có bước tiến nhanh, đòi hỏi cán bộ, nhân viên Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn; đặc biệt hỗ trợ ngành tuyên giáo để hoạt động đấu tranh chống các luận điểm sai trái, thù địch có hiệu quả trên môi trường không gian mạng.
 

Nhân dịp đầu xuân và sắp đón Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018, đồng chí Võ Văn Thưởng chúc Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao, đặc biệt trong năm 2018 - năm có ý nghĩa “bản lề” thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.