Phóng viên (PV): Quân đoàn 2 đã đi được một nửa thời gian của giai đoạn huấn luyện 1 năm 2018, vậy chất lượng huấn luyện được đánh giá như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh: Có thể khẳng định rằng chất lượng huấn luyện của Quân đoàn 2 những tháng đầu năm nay rất tốt. Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị, nhà trường đã phát huy tốt kết quả huấn luyện, SSCĐ của năm 2017, tiếp tục duy trì bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu mà nghị quyết của Đảng ủy quân đoàn đề ra.
 

Để có được kết quả đó, các đơn vị trong toàn quân đoàn đã duy trì nghiêm túc kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng đúng nội dung quy định, tập trung vào các nội dung mới, lấy thực hành là chính; huấn luyện theo tình huống, chú trọng rèn luyện bản lĩnh, thể lực, sự dẻo dai, khả năng thích ứng, chịu đựng được các điều kiện khó khăn, đáp ứng yêu cầu chỉ huy đơn vị tác chiến trong điều kiện chiến tranh hiện đại. Bên cạnh đó, đối với hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đi sâu rèn luyện phương pháp duy trì luyện tập cho tiểu (khẩu) đội trưởng các nội dung về điều lệnh, thể lực, kỹ, chiến thuật bộ binh, binh chủng, ngành. Chiến sĩ nhập ngũ năm 2017 tập trung vào tiếp tục hoàn thiện, nâng cao kỹ năng hành động cá nhân, huấn luyện và tổ chức diễn tập chiến thuật, bắn chiến đấu cấp trung đội. Đối với các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, quân đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện đúng chương trình, bảo đảm tốt nội dung, thời gian quy định. Ngoài ra, các đơn vị chủ động tổ chức học bù, học vét, ôn luyện ngoài giờ để nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật cho cá nhân và phân đội.
 

Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh.


PV: Bên cạnh công tác huấn luyện, SSCĐ thì công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật ở Quân đoàn 2 đã tổ chức thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh: Nhiều năm qua, Quân đoàn 2 là một trong những đơn vị luôn đi đầu trong phong trào huấn luyện, xây dựng chính quy, được Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Đạt được kết quả đó là do Bộ tư lệnh quân đoàn đã quán triệt, triển khai việc xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật một cách đồng bộ, kịp thời, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, có hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đoàn đã có những giải pháp thiết thực trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, như: Mở đợt sinh hoạt, quán triệt, giáo dục tạo sự chuyển biến đồng bộ về nhận thức từ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp đến từng chiến sĩ. Cấp ủy đảng các cấp xác định rõ việc lãnh đạo xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong mọi hoạt động của đơn vị, người chỉ huy các cấp phải trực tiếp chủ trì việc chỉ đạo xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Bên cạnh đó, chúng tôi duy trì nghiêm túc các chế độ nền nếp sinh hoạt trong ngày, trong tuần. Các đơn vị trong toàn quân đoàn luôn xác định duy trì chấp hành điều lệnh không những là chức trách, nhiệm vụ của cán bộ các cấp mà cũng là biện pháp để quản lý chặt chẽ bộ đội mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời, chúng tôi cũng làm tốt công tác quản lý và rèn luyện kỷ luật; đặc biệt phải xử lý nghiêm các vi phạm của quân nhân thuộc quyền để giữ nghiêm kỷ luật quân đội, không vì thành tích mà xuê xoa hoặc bỏ qua lỗi vi phạm...
 

Chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 huấn luyện gói buộc lượng nổ.


PV: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, từ nay đến cuối năm, quân đoàn sẽ tập trung vào những giải pháp chủ yếu nào?

Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh: Quân đoàn sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện bằng nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực, quyết liệt và đồng bộ, trong đó chú trọng làm tốt một số nội dung chủ yếu như: Thường xuyên chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Trong đó phải tiếp tục quán triệt kỹ, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trên về nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đồng thời xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện khoa học, sát với từng đối tượng, có kế hoạch sử dụng thao trường, bãi tập hợp lý. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ huấn luyện, coi trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện sát với thực tế, huấn luyện cho bộ đội nâng cao khả năng làm chủ vũ khí trang bị. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm trong thực tế huấn luyện cho người học. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống bộ đội, vũ khí, trang bị kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện.
 

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!