Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đẩy mạnh triển khai xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”

Thứ 3, 20.02.2024 | 15:10:01
600 lượt xem

Xác định chi bộ mạnh thì đảng bộ mạnh, do đó, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Điển hình là việc chỉ đạo thí điểm xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”. Mô hình này đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Chi bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh sinh hoạt định kỳ hằng tháng 

Hiện nay, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có 64 tổ chức cơ sở đảng (33 đảng bộ, 31 chi bộ), 10 đảng bộ bộ phận; 247 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; hơn 4.300 đảng viên. Việc thí điểm xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt” được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai thực hiện từ năm 2023 với 51 chi bộ được lựa chọn thí điểm, trong quá trình thực hiện có 2 chi bộ chuyển về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nên chỉ còn đánh giá thực hiện đối với 49 chi bộ. “Chi bộ 4 tốt” gồm 4 nội dung: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; chất lượng sinh hoạt tốt; đảng viên tốt.

Ông Hoàng Chính, Trưởng Ban Tổ chức, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết: Thực hiện thí điểm mô hình, chúng tôi đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đưa nội dung này vào nhiệm vụ trọng tâm; ban hành các kế hoạch, quyết định, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện tại cơ sở. Đồng thời, ban hành hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề và đánh giá chất lượng sinh hoạt chuyên đề hằng tháng; hướng dẫn nội dung cơ bản và phương pháp tổ chức sinh hoạt thường kỳ đối với loại hình chi bộ khối cơ quan và loại hình chi bộ khối doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Việc thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt” đã tạo chuyển biến rõ nét về phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đáng chú ý trong triển khai mô hình, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chủ động xây dựng biểu các tiêu chí cụ thể của từng nội dung trong xây dựng “Chi bộ 4 tốt” theo thang điểm 100, phù hợp với từng loại hình chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp và chi bộ doanh nghiệp. Từ các tiêu chí đó tạo thuận lợi trong triển khai, đánh giá chất lượng thực hiện. Chi bộ có 4 nội dung đạt từ 95 điểm trở lên thì đạt tiêu chuẩn “Chi bộ 4 tốt”.

Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở đã ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện cụ thể mô hình “Chi bộ 4 tốt”. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện “Chi bộ 4 tốt” là một trong những cơ sở quan trọng để xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng và khen thưởng đối với tổ chức cơ sở đảng hằng năm.

Chi bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh có 10 đảng viên, Từ khi xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt” (năm 2023) đến nay, chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Ông Phạm Công Anh, Bí thư Chi bộ, Chi cục Trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh khẳng định: Thay đổi rõ nét nhất khi chúng tôi thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt” đó là chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trước đây, các đảng viên chưa tích cực phát biểu, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt nhưng từ khi xây dựng mô hình, các đảng viên sôi nổi phát biểu ý kiến, thực hiện tốt hơn việc tự phê bình và phê bình. Năm 2023, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, do vậy, các chỉ tiêu chuyên môn đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, sinh hoạt đảm bảo 12 kỳ, sinh hoạt chuyên đề 7 kỳ, các kỳ sinh hoạt đều xếp loại tốt, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chi bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận đạt danh hiệu “Chi bộ 4 tốt” tiêu biểu.

Sau 1 năm thực hiện thí điểm mô hình “Chi bộ 4 tốt”, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá các cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, quần chúng tổ chức triển khai đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng, có sức lan tỏa sâu rộng; lập trường, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên được củng cố và nâng cao, tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, phát huy tốt ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Kết thúc năm 2023, có 47/49 chi bộ được chọn thí điểm đạt tiêu chuẩn “Chi bộ 4 tốt”, trong đó có 26 chi bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 9 chi bộ được nhận giấy khen đạt danh hiệu “Chi bộ 4 tốt” tiêu biểu.

Qua thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt” mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng hoạt động và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Đơn cử năm 2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hoàn thành tốt trở lên 5/5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; 26/26 chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đều đạt và vượt.

Năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ đã được công nhận đạt tiêu chuẩn “Chi bộ 4 tốt” năm 2023 tiếp tục triển khai thực hiện mô hình. Đồng thời nhân rộng thêm trên 40 mô hình “Chi bộ 4 tốt” tại các đảng ủy cơ sở; khuyến khích các chi bộ cơ sở chủ động đăng ký thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/645056-dang-uy-khoi-cac-co-quan-tinh-day-manh-trien-khai-xay-dung-mo-hinh-chi-bo-4-tot.html

  • Từ khóa