Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo xây dựng lực lượng vững mạnh

Thứ 3, 16.04.2024 | 16:09:04
412 lượt xem

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đảng ủy Công an tỉnh (CAT) đã tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các nội dung của nghị quyết, góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao danh hiệu đơn vị tiên tiến năm 2023 cho các đơn vị

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 12, bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ CAT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các nội dung của nghị quyết, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác xây dựng lực lượng CAND, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong tình hình mới. Với những kết quả trong công tác xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, từ năm 2023 đến nay, CAT đã có 565 lượt tập thể và 1.298 lượt cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng. Năm 2023, Đảng bộ CAT đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn “hoàn thành suất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu.

Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng

Bám sát nhiệm vụ chính trị, nhất là sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức ngành công an và đưa công an chính quy về nhận nhiệm vụ tại các xã, thị trấn, Đảng ủy CAT đã chủ động làm tốt công tác nắm bắt, đánh giá và giải quyết tốt tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, từ đó, đề ra nội dung, biện pháp giáo dục chính trị (GDCT), tư tưởng một cách phù hợp.

Theo đó, Đảng ủy CAT đã tập trung làm tốt công tác GDCT, tư tưởng, thường xuyên quán triệt, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thấm nhuần Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững và chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phòng ngừa trước các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” gắn với thực hiện phong trào “CAND học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy” sâu rộng, tạo sức lan tỏa, động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, đảng viên, chiến sĩ ra sức thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Cùng với đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc CAT thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tổ chức sinh hoạt chính trị, thống nhất ra nghị quyết, quy chế làm việc và xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa các quy định của Đảng, của Bộ Công an, của Tỉnh ủy về công tác GDCT, tư tưởng; chú trọng công tác quản lý, kiểm ra, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh CAND, phòng ngừa sai phạm, không để xảy ra hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đề cao tính tiên phong của người đứng đầu trong phát huy vai trò, trách nhiệm, năng lực và uy tín, tạo chuyển biến tích cực trên mọi mặt công tác.

Ngoài ra, các cấp ủy Đảng còn quan tâm GDCT, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thông qua các hình thức như: tổ chức các đợt thi đua, sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của Đảng, của ngành và của tỉnh; xây dựng các tin, bài, ảnh, phóng sự phản ánh về hoạt động của lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Bằng những cách làm cụ thể, thiết thực, từ năm 2023 đến nay, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng chuyên môn xây dựng 150 chuyên mục “Vì an ninh Xứ Lạng”, với gần 4 nghìn tin, bài, ảnh, phóng sự đăng tải trên các báo, đài Trung ương và địa phương, kịp thời tuyên truyền, phản ánh về các hoạt động của lực lượng Công an tỉnh trên cán mặt công tác. Ngoài ra, đăng tải hơn 1.300 tin, bài, ảnh, phóng sự trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh phục vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, lan tỏa những cách làm hay, những tấm gương điển hình, tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Thượng tá Vi Văn Lượng, Trưởng Phòng Công tác đảng và công tác chính trị CAT cho biết: Qua công tác GDCT, tư tưởng đã kịp thời tuyên truyền, định hướng thông tin, nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trước những âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Nhờ làm tốt công tác GDCT, tư tưởng nên việc thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh có nhiều thuận lợi, đạt kết quả tích cực, nhiều đồng chí cán bộ, đảng viên đã tình nguyện viết đơn xung phong đến công tác tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới...

Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự

Xuất phát từ tình hình địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT, Đảng uỷ, Ban Giám đốc CAT đã chủ động ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các mặt công tác phù hợp với tình hình thực tế. Bằng những cách làm sáng tạo, linh hoạt, đổi mới tư duy đã làm đổi thay mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, chiến sĩ, tạo nên những dấu ấn nổi bật trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc CAT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, mở các đợt cao điểm đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm; các tập thể, cá nhân phát huy vai trò tham mưu, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm với công việc, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, cán bộ, chiến sĩ đã tích cực xuống cơ sở, bám nắm địa bàn, bằng các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn với các hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành điểm nóng về ANTT gây bức xúc trong Nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Bá Hanh, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CAT cho biết: Để làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy, lãnh đạo CAT luôn quan tâm, chú trọng công tác xây dựng lực lượng, kiện toàn lực lượng; lựa chọn, bố trí những cán bộ có đủ phẩm chất chính trị, năng lực, sở trường, nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ, phát huy tối đa hiệu quả, sức sáng tạo của cán bộ trong công tác chuyên môn, thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 274 vụ phạm tội hình sự (giảm 83 vụ so với năm 2022), bằng việc tăng cường, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tỷ lệ khám phá án đạt 96,72% (vượt 21,72% so với chỉ tiêu tỉnh giao), trong đó, án rất nghiêm trọng, đăc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Nổi bật, lực lượng chức năng CAT đã bóc gỡ các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, liên tuyến; triệt xóa nhiều điểm, đối tượng bán lẻ, sử dụng trái phép chất ma túy, tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp trồng cây có chứa chất ma túy. Năm 2023, CAT đã phát hiện, bắt 519 vụ, với 740 đối tượng phạm tội ma túy (vượt 23,57% chỉ tiêu Bộ Công an giao); quý I/2024, đã phát hiện, bắt 145 vụ, với 191 đối tượng phạm tội về ma túy.

Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, công tác xây dựng lực lượng của CAT đạt được những kết quả tích cực; bộ máy tổ chức của CAT được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác xây dựng đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn lực lượng được triển khai toàn diện; công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được siết chặt; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong công tác, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, được quần chúng nhân dân gửi thư khen ngợi, cảm ơn và các cấp biểu dương, khen thưởng.

Thời gian tới, Đảng uỷ CAT tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/dang-uy-cong-an-tinh-lanh-dao-xay-dung-luc-luong-vung-manh-5005684.html

  • Từ khóa