Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội

Thứ 2, 20.05.2024 | 14:47:07
440 lượt xem

Cuối giờ sáng 20/5, Quốc hội khóa XV tiến hành công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ 7, bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội.

Các đại biểu dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sáng 20/5. (Ảnh: DUY LINH)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội (nếu có).

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội; thành lập Ban kiểm phiếu và tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội.

Tiếp đến, Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Trước đó, Trung ương đã thống nhất rất cao giới thiệu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/quoc-hoi-tien-hanh-quy-trinh-bau-chu-tich-quoc-hoi-post810222.html

  • Từ khóa