Nêu cao vai trò của đội ngũ cấp ủy cơ sở

Thứ 3, 21.05.2024 | 08:53:44
372 lượt xem

Việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp là trách nhiệm của cấp ủy các cấp và cả hệ thống chính trị, trong đó đội ngũ cấp ủy cơ sở có vai trò quan trọng. Sự năng động, sáng tạo, nêu gương của từng đồng chí trong cấp ủy cơ sở đã góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Hiện toàn Đảng bộ tỉnh có 684 tổ chức cơ sở đảng. Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã luôn quan tâm chỉ đạo nêu cao vai trò cấp ủy các cấp, người đứng đầu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó, việc phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

  Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Để các nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn, đội ngũ cấp ủy cơ sở là lực lượng trực tiếp tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Tại mỗi đơn vị, đội ngũ cấp ủy đã có sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với thực tế, nhanh chóng đưa nghị quyết “bén rễ” cuộc sống.

Cán bộ, công chức huyện Bắc Sơn và cán bộ, công chức xã Hưng Vũ cùng người dân làm đường giao thông nông thôn 

Đảng bộ xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng hiện có 21 chi bộ với hơn 200 đảng viên; đội ngũ cấp ủy xã gồm 13 đồng chí; mỗi chi bộ có từ 3 - 5 đồng chí chi ủy viên. Những năm qua, các cấp ủy cơ sở trên địa bàn xã đã tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đề ra 18 chỉ tiêu trên các lĩnh vực. Để thực hiện tốt nghị quyết của Đảng bộ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã tăng cường lãnh đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; phân công mỗi đảng ủy viên theo dõi, phụ trách 1 - 2 chi bộ trực thuộc; từng đảng ủy viên theo dõi, phụ trách chính chỉ tiêu cụ thể, kịp thời báo cáo, tham mưu giải pháp tháo gỡ vướng mắc khi thực hiện.

Bà Đinh Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng cho biết: Qua thực tế nắm bắt, đội ngũ cấp uỷ đã tham mưu Đảng uỷ thành lập 3 tổ tuyên truyền, tổ công tác để hỗ trợ giải quyết những vấn đề nổi cộm trên địa bàn như: tổ tuyên truyền giải phóng mặt bằng phục vụ dự án VSIP; tổ tuyên truyền, vận động, giải quyết tranh chấp giữa công ty lâm nghiệp và người dân; tổ công tác phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai. Thành viên các tổ đều là lãnh đạo đảng ủy, đảng ủy viên của xã, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, bí thư chi bộ các khu dân cư. Hoạt động của các tổ này rất hiệu quả, góp phần tạo đồng thuận của người dân trong giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Theo báo cáo  giữa nhiệm kỳ, hiện cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ xã đều vượt và đảm bảo tiến độ đề ra.

Hiện nay, Đảng bộ huyện Hữu Lũng có 59 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 374 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 417 đồng chí cấp ủy viên cấp xã. Bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các cấp ủy đảng đã triển khai, cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ trong nghị quyết đại hội, xây dựng kế hoạch thực hiện của từng năm. Sau hơn nửa nhiệm kỳ, 17 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra đã cơ bản đạt và vượt; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định; an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ; quốc phòng - an ninh được giữ vững. 

Tại Đảng bộ huyện Tràng Định, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở nhanh chóng đưa nghị quyết vào thực tiễn, trong đó tập trung vào đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thực hiện hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện đồng bộ, chất lượng công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch mở rộng thị trấn, khu hành chính, xây dựng chợ, khu công nghiệp; phát huy giá trị văn hóa dân tộc, truyền thống lịch sử; xây dựng con người Tràng Định văn minh, mến khách, đổi mới, sáng tạo, có ý chí khát vọng vươn lên; tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ông Hoàng Anh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tràng Định chia sẻ: Ngay sau đại hội, đảng bộ, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn đã nhanh chóng triển khai, đưa nghị quyết vào thực tiễn. Tùy lĩnh vực mà đảng ủy các xã phân công cụ thể từng đồng chí đảng ủy viên, công chức tham mưu, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Các nội dung công việc đều có mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, phù hợp với thực tế và nguồn lực tại địa phương, bảo đảm tính khả thi... Kết quả sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, huyện đã thực hiện đạt và vượt 15/30 chỉ tiêu, 15 chỉ tiêu còn lại đang trong lộ trình thực hiện.

Theo số liệu từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đội ngũ cấp ủy viên cấp cơ sở toàn tỉnh gồm 4.024 đồng chí. Thời gian qua, phần lớn cấp ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong tham mưu, tổ chức triển khai các công việc được giao. Trong quá trình tổ chức, triển khai các nhiệm vụ, tùy lĩnh vực mà đảng ủy phân công cụ thể từng đồng chí đảng ủy viên, công chức tham mưu, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Các nội dung công việc đều có mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng từng năm, đến cuối nhiệm kỳ, phù hợp với thực tế và nguồn lực tại mỗi địa phương, bảo đảm tính khả thi. Từ đó, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng được hiện thực hóa và lan toả trong cuộc sống.

  Đề cao vai trò hạt nhân chính trị

Cấp ủy cơ sở là những hạt nhân chính trị, giữ vai trò chủ chốt trong triển khai các nhiệm vụ tại cơ sở. Để phát huy tốt vai trò của đội ngũ này trong thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, từng đồng chí cấp ủy viên ở cơ sở, nhất là những người đứng đầu luôn chú trọng nêu gương và xem đó là cách giữ chữ tín, tạo dựng niềm tin đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng trong triển khai các nhiệm vụ.

Thực tiễn trên địa bàn tỉnh có nhiều đồng chí cấp ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong mọi mặt, đó là sự nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, nêu gương trong phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh...

Có dịp đến xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, cán bộ, người dân trên địa bàn xã đều dành nhiều lời ngợi khen, khâm phục tinh thần dám nghĩ, dám làm, sự tiên phong, gương mẫu của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dương Doãn Hùng. Năm 2012, qua nghiên cứu, học tập, ông Hùng (bấy giờ là Chủ tịch UBND xã) đã đưa cây cam Canh từ tỉnh Hưng Yên về trồng tại Tân Lập. Qua theo dõi nhận thấy điều kiện tự nhiên của xã phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của cây có múi, đồng chí đã tuyên truyền, vận động cán bộ xã và người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung phát triển cây ăn quả có múi cho giá trị kinh tế cao. Theo đó, nhiều cán bộ, người dân trên địa bàn xã đã tích cực trồng cam, quýt, bưởi, qua đó tăng thêm thu nhập. Hiện diện tích trồng cây ăn quả của xã có trên 200 ha, trung bình mỗi năm thu nhập đạt trên 9,5 tỷ đồng.

Tại xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, những năm qua, đội ngũ cấp ủy xã và cấp ủy các chi bộ trực thuộc là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Cụ thể, các cấp ủy, chính quyền xã và ủy viên các cấp ủy trên địa bàn đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11-NQ/HU của Huyện ủy Lộc Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đồng thời, bản thân các đồng chí trong cấp ủy đã nêu gương trong thực hiện. Nhờ đó đến nay nhiều hủ tục đã được xoá bỏ...

Ông Chu Văn Vịnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bản Mặn, xã Khánh Xuân cho biết: Để từng bước xóa bỏ hủ tục trong tổ chức đám tang, chúng tôi tích cực tuyên truyền đến bà con trong thôn; yêu cầu các đảng viên trong chi bộ nêu gương việc thực hiện nội dung này, nếu đồng chí nào vi phạm sẽ đưa ra xem xét kỷ luật. Qua triển khai, từ việc nêu gương của cán bộ, công chức xã, của đội ngũ chi ủy, đảng viên trong chi bộ, hiện nay, việc tổ chức đám hiếu riêng trong các hộ dân đã giảm nhiều, gần đây, cơ bản đã không còn.

Không chỉ nêu gương trong những việc làm kể trên, các đảng ủy viên cơ sở cũng là những đồng chí luôn nêu gương trong tuân thủ chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể đoàn kết.

Việc nêu cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy cơ sở đã huy động được sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận lớn trong Nhân dân trong việc đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn ngay từ cơ sở, góp phần tích cực vào việc giúp tỉnh hoàn thành được nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng. Minh chứng là sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm giai đoạn 2021 - 2023 ước đạt 7,11% (mục tiêu bình quân từ 7 đến 7,5%); xuất khẩu hàng hóa địa phương đạt 154 triệu USD, bình quân hằng năm giai đoạn 2021 - 2023 tăng 8,67%. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh được giữ vững...


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/neu-cao-vai-tro-cua-doi-ngu-cap-uy-co-so-5008980.html

  • Từ khóa