Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố (mở rộng)

Thứ 6, 07.06.2024 | 14:17:39
530 lượt xem

Chiều 6/6, đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn do đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Lạng Sơn (mở rộng).

Đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu tại buổi làm việc

Trong chương trình, đại diện Đảng ủy Công an thành phố Lạng Sơn đã báo cáo kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Theo đó, những tháng đầu năm, Đảng ủy Công an thành phố Lạng Sơn đã chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố, các ban chỉ đạo của thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác đảm bảo ANTT; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thành viên đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn phát biểu nêu vấn đề cần làm rõ

Nổi bật là Đảng ủy Công an thành phố đã chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp về tội phạm và trật tự xã hội, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT, tội phạm có tổ chức, tội phạm lộng hành gây bức xúc trong Nhân dân; thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; công tác điều tra xử lý tội phạm, giam giữ, quản lý can phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật; làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn... Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an thành phố đã tiếp nhận 104 tin báo, tố giác tội phạm; trong đó đã xác minh, giải quyết 76 tin, hiện đang giải quyết 28 tin.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng cũng được Đảng ủy Công an thành phố Lạng Sơn quan tâm; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. Các chi bộ trực thuộc đã cụ thể hóa nội dung chỉ đạo của Đảng ủy thành nghị quyết, kế hoạch công tác và triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các chi bộ và đảng viên.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến làm rõ những kết quả đạt được; nguyên nhân tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác; đề xuất các giải pháp, phương hướng khắc phục để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Trưởng Công an thành phố Lạng Sơn phát biểu tiếp thu ý kiến

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ và tập thể Đảng ủy Công an thành phố trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo ANTT thời gian qua. Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố, các chi bộ trực thuộc tiếp tục nghiêm túc, gương mẫu thực hiện nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, chính trị, lối sống, tự diễn diễn, tự chuyển hóa; nâng cao chất lượng các kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các kỳ sinh hoạt của chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề; thực hiện tốt và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo về đảm bảo ANTT, chủ động xây dựng các phương án để xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ; xây dựng các mô hình ý nghĩa, hiệu quả vì Nhân dân phục vụ; đẩy mạnh thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/ban-thuong-vu-thanh-uy-lang-son-lam-viec-voi-ban-chap-hanh-dang-bo-cong-an-thanh-pho-mo-rong-5010879.html

  • Từ khóa