Chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu về công tác cán bộ

Thứ 6, 14.06.2024 | 09:06:39
295 lượt xem

Sáng 13/6, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương. Cùng dự có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ.

Quang cảnh buổi làm việc.


Tại buổi làm việc, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương, Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tổ chức Trung ương đã nỗ lực, nêu cao trách nhiệm thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.

Toàn ngành tập trung tham mưu, hoàn thành 95 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tính đến hết tháng 5, Ban đã hoàn thành 5/18 Đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2024; chủ động tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng; tham mưu Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương thống nhất thành lập 5 Tiểu ban và kịp thời tham mưu triển khai hoạt động của Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Điều lệ Đảng…

Chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu về công tác cán bộ ảnh 1

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao Ban Tổ chức Trung ương đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tham mưu hoàn thành một khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Ban Tổ chức Trung ương trong tham mưu về công tác cán bộ, đồng chí Lương Cường đề nghị Ban cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra theo thẩm quyền để không ngừng nâng cao chất lượng công tác cán bộ; tăng cường nghiên cứu, tham mưu chiến lược về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới.

Cùng với đó, Ban Tổ chức Trung ương chú trọng tham mưu triển khai quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Hướng dẫn thực hiện một số nội dụng cụ thể sau khi Chỉ thị được ban hành; tích cực tham gia nhiệm vụ của các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng theo kế hoạch.

Ban Tổ chức Trung ương cần tập trung tham mưu hoàn thành các đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2024, nhất là xây dựng Đề án “Cơ chế, chính sách phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội, cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp” bảo đảm tính khả thi. Nghiên cứu đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, nhất là chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ là liệu trong công tác tổ chức xây dựng Đảng…

Thay mặt Lãnh đạo Ban, đồng chí Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng thời nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các chỉ đạo sâu sát, cụ thể của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tổ chức Trung ương, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thời gian tới, đặc biệt là việc tổ chức chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng và nhân dân.


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/chu-trong-nang-cao-chat-luong-tham-muu-ve-cong-tac-can-bo-post814182.html

  • Từ khóa