Hữu Lũng: Phát huy sức dân xây dựng nông thôn mới

Thứ 2, 08.08.2022 | 14:53:29
532 lượt xem

Từ đầu năm 2022 đến nay, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, người dân trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã tích cực chung tay, góp sức để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM).

Năm 2022, huyện Hữu Lũng đặt mục tiêu cao trong xây dựng NTM. Cụ thể, huyện phấn đấu đưa xã Hồ Sơn, Vân Nham đạt chuẩn NTM; xã Sơn Hà đạt chuẩn NTM nâng cao; xây dựng thêm 2 khu dân cư kiểu mẫu; mỗi xã phấn đấu tăng thêm từ 1 – 2 tiêu chí NTM… Để thực hiện được mục tiêu này, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước thì sự chung tay, góp sức của người dân đóng vai trò quan trọng. Xã điểm Vân Nham là một ví dụ.

Đoàn viên thanh niên và người dân xã Vân Nham chung sức làm đường giao thông

Qua rà soát theo bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021 – 2025, xã đã đạt 11/19 tiêu chí. Trong những tiêu chí chưa đạt có tiêu chí cần sự chung tay, góp sức của người dân như: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường… Ông Phạm Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Vân Nham cho biết: Để huy động được sức dân, ngay từ đầu năm, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM bằng nhiều hình thức như: thông qua các hội nghị, sinh hoạt từ xã đến thôn; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh; tuyên truyền, vận động trực tiếp đến từng hộ dân…

Qua đó, người dân hiểu và tích cực chung sức thực hiện. Ông Quách Văn Kiên, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồng Mỷ, xã Vân Nham cho biết: Trước đây, đường vào thôn là đường đất, đi lại rất khó khăn. Năm 2022, sau khi có chủ trương làm đường và được sự tuyên truyền, vận động, người dân trong thôn tích cực chung sức thực hiện. Cụ thể, cùng với nguồn xi măng được hỗ trợ, người dân đã đóng góp 200 – 500 nghìn đồng/nhân khẩu, hiến khoảng 1.500 m2 đất để mở rộng lề đường. Sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện (bắt đầu làm đường từ cuối tháng 5/2022), con đường trục thôn dài 1,5 km đã được bê tông hóa. Bên cạnh đó, người dân còn bê tông được hơn 600 m đường ngõ xóm. Có đường mới không chỉ góp phần tạo thuận lợi cho sản xuất, sinh hoạt của người dân mà còn trực tiếp góp phần vào việc thực hiện tiêu chí giao thông trên địa bàn xã.

Không phải xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022 như Vân Nham, xong từ đầu năm 2022 đến nay, người dân xã Hòa Sơn cũng tích cực chung sức thực hiện các tiêu chí NTM, đặc biệt là hiến đất để làm đường giao thông. Bà Nông Thị Chiêng, thôn Quyết Tiến, xã Hòa Sơn cho biết: Sau khi được tuyên truyền về việc làm đường, tháng 4/2022, gia đình tôi đã hiến gần 1.000 m2 đất và khoảng 150 cây keo, bạch đàn, 20 cây ăn quả được trồng lâu năm như vải, mít, nhãn trên diện tích đất hiến. Mặc dù tính ra giá trị đất cũng như cây trồng cao, song vì việc chung của thôn, xã nên gia đình đã không tiếc “tấc vàng” để con đường nhanh chóng được triển khai xây dựng.

Cùng với 2 xã Vân Nham và Hòa Sơn, từ đầu năm đến nay, người dân ở các xã khác trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã tích cực chung sức thực hiện các tiêu chí NTM. Ông Bùi Quốc Khánh, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng cho biết: Để huy động sức dân trong thực hiện các tiêu chí NTM, đặc biệt là các tiêu chí như: giao thông, thủy lợi, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa… ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chung sức thực hiện các tiêu chí; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan từ huyện đến từng xã, thôn thực hiện phong trào thi đua “Hữu Lũng chung sức xây dựng NTM”

Từ đầu năm 2022 đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng và tuyên truyền 30 tin, bài về xây dựng NTM trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền lồng ghép về xây dựng NTM được hàng trăm cuộc từ xã, đến thôn với các nội dung liên quan đến thực hiện tiêu chí môi trường, giao thông, phát triển sản xuất… Bên cạnh tuyên truyền chung, đối với các công trình, dự án cần sự chung sức trực tiếp của người dân, UBND các xã cử cán bộ trực tiếp xuống thôn, xuống các hộ dân để tuyên truyền, vận động cũng như tìm giải pháp tháo gỡ.

Thông qua đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, người dân đã tích cực chung sức thực hiện các tiêu chí. Qua 7 tháng đầu năm 2022, người dân trên địa bàn huyện đã đóng góp gần 3 tỷ đồng, hiến gần 39.000 m2 đất và đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để chung sức thực hiện các tiêu chí giao thông, môi trường…

Sự chung sức của người dân đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện và từng bước hoàn thành các tiêu chí NTM trên địa bàn huyện. Theo kết quả rà soát sơ bộ, đến nay, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 9,7 tiêu chí/xã. Tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM ở 2 xã điểm NTM, 1 xã NTM nâng cao và 2 khu dân cư kiểu mẫu đạt trên 60%. Qua đó, tạo cơ sở quan trọng để huyện Hữu Lũng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM đã đề ra.


Tân An/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/518547-huu-lung-phat-huy-suc-dan-xay-dung-nong-thon-moi.html

  • Từ khóa