Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Quan: Nhiều giải pháp giảm nợ quá hạn

Thứ 4, 21.02.2024 | 10:11:23
551 lượt xem

Hiện nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Văn Quan là đơn vị có dư nợ các chương trình cho vay lớn thứ 4 toàn tỉnh. Với dư nợ lớn như vậy tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nợ quá hạn, tuy nhiên, những năm qua, phòng giao dịch đã triển khai nhiều biện pháp để quản lý, kiểm soát nợ quá hạn, hiện là đơn vị có nợ quá hạn thấp nhất trong toàn chi nhánh tỉnh.

Tổ trưởng Tổ TK&VV tham gia giao dịch tại điểm giao dịch xã Tú Xuyên

Những năm gần đây, dư nợ các chương trình cho vay tại Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Văn Quan không ngừng tăng trưởng, đến nay, dư nợ của đơn vị đạt trên 442 tỷ đồng, với trên 6.400 hộ vay, tăng 54,9 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022. Dư nợ cho vay lớn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nợ quá hạn, do vậy, đơn vị đã có nhiều giải pháp để giảm nợ quá hạn, đảm bảo nguồn vốn cho vay an toàn, hiệu quả.

Ông Hoàng Tuấn Nghị, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện cho biết: Những năm trước, đơn vị có chất lượng tín dụng không cao so với toàn tỉnh, tỷ lệ nợ quá hạn so với tổng dư nợ còn cao. Như năm 2018, nợ quá hạn của phòng giao dịch là 177 triệu đồng, chiếm 0,059%. Để làm tốt công tác giảm nợ quá hạn, phòng giao dịch đã chủ động tham mưu Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu cho từng cán bộ phụ trách địa bàn xã, thị trấn quản lý hiệu quả, tuyên truyền các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích để không phát sinh nợ quá hạn, đồng thời gắn với thi đua, khen thưởng để tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Song song với đó, hằng năm, phòng giao dịch xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát vốn, rà soát, bám nắm danh sách các hộ có nợ đến hạn để chủ động đôn đốc, thu hồi kịp thời vốn. Theo đó, đối với các món nợ sắp đến hạn, đơn vị gửi danh sách cho tổ chức hội nhận ủy thác cấp xã để chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) nhắc nhở hộ vay trả cho ngân hàng đúng hạn. Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện phân tích từng trường hợp để có biện pháp phù hợp như: gia hạn nợ; đối với những trường hợp gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan thì đơn vị phối hợp lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt khoanh nợ, xóa nợ.

Bà Ngô Thị Lợi, Tổ trưởng Tổ TK&VV thôn Bình Đãng A, xã An Sơn cho biết: Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ, tôi luôn chú trọng đến công tác bình xét đối tượng vay vốn và hướng dẫn các hộ đầu tư vốn phù hợp. Sau khi cho vay, tổ thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Đến nay, dư nợ các chương trình cho vay của tổ đạt trên 3,4 tỷ đồng với 45 hộ vay, tỷ lệ thu lãi hằng tháng đạt 100%.

Bên cạnh kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ, lãi, hằng năm, phòng giao dịch thực hiện đối chiếu, phân tích nợ tại 100% xã, thị trấn. Đối với các món nợ quá hạn, đơn vị chủ động phối hợp với ban thu hồi nợ khó đòi của các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác, tổ TK&VV tiến hành đánh giá, phân tích nguyên nhân nợ quá hạn và bám sát thông tin về các hộ nợ quá hạn, phối hợp với cơ quan pháp luật xử lý để thu hồi nợ.

Hiện nay nợ quá hạn tại Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Văn Quan còn 91 triệu đồng, giảm 22 triệu đồng so với năm 2022, chiếm 0,02% tổng dư nợ; toàn huyện có 14/17 xã không có nợ quá hạn, tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt 97,19%. Với kết quả đó, hiện đây là đơn vị có chất lượng tín dụng tốt nhất trong toàn Chi nhánh NHCSXH tỉnh.

Bên cạnh đó, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đặc biệt chú trọng củng cố, kiện toàn các tổ TK&VV. Các tổ trung bình, yếu kém, hoạt động không đúng quy định, đơn vị sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn hoặc kiện toàn, củng cố, sắp xếp lại. Hiện nay, toàn huyện có 187 tổ TK&VV, trong đó có 100% tổ hoạt động tốt, khá. Ban quản lý tổ TK&VV thường xuyên nhắc nhở người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đồng thời đối chiếu nợ vay của NHCSXH với người vay để phát hiện sai sót kịp thời.

Ông Triệu Trường Sơn, thôn Bó Cáng, xã Tú Xuyên cho biết: Năm 2019, gia đình tôi vay 100 triệu đồng để chăm sóc rừng hồi và trồng mới một số diện tích. Trong quá trình sử dụng vốn, nhờ được cán bộ NHCSXH huyện và Tổ trưởng Tổ TK&VV thôn hướng dẫn nên gia đình tôi chấp hành việc trả lãi đúng kỳ hạn, vừa qua gia đình tôi đã trả hết nợ cho ngân hàng.

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp tích cực, công tác kiểm soát, xử lý, thu hồi nợ tại Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Văn Quan đạt kết quả tích cực. Đến nay, nợ quá hạn tại đơn vị còn 91 triệu đồng, giảm 22 triệu đồng so với năm 2022, chiếm 0,02% tổng dư nợ. Với những kết quả đó, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Văn Quan hiện là đơn vị có chất lượng tín dụng tốt nhất trong toàn chi nhánh, toàn huyện có 14/17 xã không có nợ quá hạn, tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt 97,19%.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/645238-phong-giao-dich-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-huyen-van-quan-nhieu-giai-phap-giam-no-qua-han.html

  • Từ khóa