UBND huyện Lộc Bình và Công ty Điện lực Lạng Sơn bàn về giải pháp đảm bảo cung cấp điện

Thứ 4, 24.04.2024 | 08:53:09
353 lượt xem

Ngày 23/4, UBND huyện Lộc Bình phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn tổ chức buổi làm việc để bàn về giải pháp đảm bảo cung cấp điện và nâng cao chất lượng các dịch vụ điện trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Điện lực huyện Lộc Bình hiện đang quản lý 368 km đường dây trung áp, 221 trạm biến áp phân phối và 534 km đường dây hạ áp. Thời gian qua, Điện lực Lộc Bình đã thực hiện tốt công tác quản lý thiết bị, lưới điện, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục trên địa bàn.

Trong năm 2023, công tác phối hợp triển khai hoạt động điện giữa huyện Lộc Bình và Công ty Điện lực Lạng Sơn được thực hiện hiệu quả. Trong đó, các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã chủ động phối hợp với Điện lực Lộc Bình tuyên truyền pháp luật liên quan đến bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp; mặt bằng thực hiện các dự án; tuyên truyền, vận động thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (đến nay, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn đã đạt trên 44%). Ngành điện đã phối hợp với các cơ quan liên quan cải tạo được trên 62km đường dây hạ thế, thay 167 hòm công tơ, gần 3.600 mét cáp xuống hòm công tơ; cải tạo thay thế 80 km đường dây hạ áp nông thôn cũ nát đã xuống cấp…

Lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động điện lực trên địa bàn huyện thời gian qua. Đồng thời đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa ngành điện với huyện Lộc Bình trong thời gian tới.

Qua buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị thống nhất tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ để đảm bảo cung cấp điện và nâng cao chất lượng các dịch vụ điện trên địa bàn huyện như: UBND huyện Lộc Bình tiếp tục quan tâm chỉ đạo để nâng cao hiệu quả của Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; chú trọng tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân về đảm bảo hành lang lưới điện cao áp; tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến; sớm phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng trong thực hiện các công trình điện. Điện lực Lộc Bình tiếp tục duy trì và mở rộng thêm các kênh giao tiếp giữa ngành điện và khách hàng...


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/ubnd-huyen-loc-binh-va-cong-ty-dien-luc-lang-son-ban-ve-giai-phap-dam-bao-cung-cap-dien-5006474.html

  • Từ khóa