Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại Lộc Bình, Bình Gia

Thứ 4, 24.04.2024 | 00:00:00
397 lượt xem

Ngày 23/4, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH); dự toán ngân sách Nhà nước; các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), chương trình phục hồi và phát triển kinh KTXH năm 2024 trên địa bàn huyện Lộc Bình.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, ngay từ đầu năm UBND huyện Lộc Bình đã ban hành quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Kết quả, trong quý I/2024, sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra; giải ngân vốn đầu tư công trên 22 tỷ đồng, đạt 15,67% kế hoạch vốn giao; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 29 tỷ đồng, bằng 36,11% so với dự toán tỉnh giao… Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng quy định; quốc phòng - an ninh, đối ngoại được đảm bảo.

0011.jpg (1280×908)

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Về triển khai thực hiện 3 chương trình MTQG, UBND huyện đã phân bổ các nguồn vốn đảm bảo đúng quy định. Đến nay, tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của huyện là 246 tiêu chí, trung bình đạt 12,9 tiêu chí/xã. Đối với chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, tổng kế hoạch vốn năm 2024 đã phân bổ cho các đơn vị dự toán thực hiện là trên 106 tỷ đồng. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các chương trình MTQG đến hết 31/3/2023 được trên 9 tỷ đồng, đạt 6,3% so với kế hoạch vốn giao. Đối với chương trình phục hồi và phát triển KTXH, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng, cải tạo trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện đã hoàn thành thi công; kinh phí giải ngân tính đến hết 31/3/2024 đạt trên 12 tỷ đồng, đạt 86,36% kế hoạch vốn đã phân bổ.

Đối với xã Xuân Dương phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2024, hiện xã đã đạt 10/19 tiêu chí. Còn một số tiêu chí chưa đạt như: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hoá, thu nhập...

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác thu, chi ngân sách của huyện; công tác giải ngân các nguồn vốn; xây dựng NTM… Đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ.

0022.jpg (1280×906)

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra mô hình phát triển sản xuất tại thôn Tài Nhì, xã Xuân Dương

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự tích cực, chủ động của huyện Lộc Bình trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước, các chương trình MTQG, chương trình phục hồi phát triển KTXH năm 2024.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Cấp uỷ, chính quyền huyện cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm; chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp; quan tâm hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế gắn với xây dựng NTM; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án, giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, tiếp tục quan tâm triển khai có hiệu quả 3 chương trình MTQG.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý: Lộc Bình là 1 trong 2 huyện trên địa bàn tỉnh được chọn thí điểm thực hiện cơ chế đặc thù cho phép điều chỉnh từng mục chi của các chương trình MTQG theo Nghị quyết 111 của Quốc hội. Do vậy huyện cần quan tâm triển khai thực hiện các chương trình hiệu quả. Cùng với đó cấp uỷ, chính quyền huyện tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn; quản lý tốt đất đai, môi trường; tập trung chỉ đạo chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, trong đó nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận “một cửa” cấp huyện, cấp xã.

0033.jpg (1280×931)

Đoàn kiểm tra công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Xuân Dương, xã Xuân Dương

Ngoài ra, cấp uỷ chính quyền huyện cần quan tâm sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập; bảo đảm an ninh trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia; làm tốt công tác chông buôn lậu, gian lận thương mại; chuẩn bị tốt diễn tập phòng thủ...

Đối với xã Xuân Dương, đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền xã làm tốt công tác tuyên truyền; xây dựng kế hoạch cụ thể việc thực hiện các tiêu chí chưa đạt gắn với trách nhiệm của từng cá nhân; quan tâm phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình hiệu quả... Qua đó phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế mô hình phát triển sản xuất và công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Xuân Dương.

* Sáng 23/4, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh do đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, dự toán ngân sách nhà nước; các chương trình MTQG, chương trình phục hồi và phát triển KTXH năm 2024 tại huyện Bình Gia.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của UBND huyện Bình Gia tại buổi kiểm tra, từ đầu năm, UBND huyện Bình Gia đã ban hành quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2024.

Qua đó, trong quý I/2024, sản xuất nông, lâm nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đạt trên 8 tỷ đồng, bằng 38,2% dự toán, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm 2023; sản xuất tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp được duy trì. Các hoạt động văn hóa - xã hội được thực hiện tốt; công tác an sinh xã hội được quan tâm; an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Lãnh đạo UBND huyện Bình Gia báo cáo tại buổi kiểm tra

Cũng theo báo cáo của UBND huyện Bình Gia, kế hoạch vốn thực hiện các chương trình MTQG năm 2024 (vốn đầu tư phát triển) là trên 165 tỷ đồng; tính đến ngày 31/3/2024, huyện đã giải ngân được hơn 33,6 tỷ đồng. Đối với Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, chủ đầu tư đã hoàn thành 100% khối lượng thực hiện xây mới trạm y tế các xã Minh Khai, Tân Hoà và cải tạo, nâng cấp Trạm Y tế xã Thiện Thuật.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác thu, chi ngân sách của huyện; công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư; xây dựng xã NTM, xã NTM nâng cao; giải phóng mặt bằng các dự án, quy hoạch, trật tự đô thị trên địa bàn…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của huyện Bình Gia trong triển khai kế hoạch phát triển KTXH, thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng nêu rõ một số hạn chế của huyện Bình Gia như: công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu; nguồn thu ngân sách chưa ổn định, một số nguồn thu đạt thấp; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình MTQG đạt thấp;…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Huyện Bình Gia tiếp tục bám sát các chỉ đạo của tỉnh, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển KTXH năm 2024. Trong đó, tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp thu ngân sách; tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; tập trung nâng số lượng và chất lượng các sản phẩm OCOP; tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Chương trình MTQG; thực hiện hiệu quả đề án phát triển lâm nghiệp bền vững; tiếp tục quan tâm phát triển du lịch; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Cùng đó, huyện cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng chỉ số năng lực cạnh tranh; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, làm tốt công tác an sinh xã hội;...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các thành viên Đoàn kiểm tra đã kiểm tra công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Hoa Thám

Trong chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các thành viên Đoàn kiểm tra đã kiểm tra công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Hoa Thám; dự án đường Cốc Lùng - Kéo Lầm (thuộc địa bàn xã Hoa Thám, huyện Bình Gia).


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/lanh-dao-ubnd-tinh-kiem-tra-tinh-hinh-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-tai-huyen-binh-gi-5006470.html

  • Từ khóa