Đề xuất 3 luật Kinh doanh Bất động sản, Nhà ở, Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Thứ 7, 18.05.2024 | 14:51:40
356 lượt xem

Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản đã được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

Ngày 17/5, Chính phủ ban hành Nghị quyết thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 được Quốc hội thông qua vào tháng 11/2023 và đều có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Chính phủ đề xuất 2 luật này có hiệu lực ngay từ ngày 1/7 năm nay, sớm hơn 6 tháng.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, Luật Nhà ở năm 2023 có nhiều nội dung mới mang tính đột phá quan trọng để góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển nhà ở.

Trong khi đó, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 sẽ tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương và thiết lập công cụ kiểm soát quản lý thị trường bất động sản.

Đề xuất 3 luật Kinh doanh Bất động sản, Nhà ở, Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng - 1

Một dự án nhà ở xã hội tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương (Ảnh: Hải Long).

Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 có hiệu lực sớm sẽ góp phần kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc phát triển và quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển lành mạnh và bền vững thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, việc 2 luật này có hiệu lực sớm hơn 6 tháng sẽ bảo đảm có hiệu lực đồng thời với Luật Đất đai năm 2024.

Theo đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 nhằm xây dựng Nghị quyết của Quốc hội để cho phép Luật Đất đai sớm đi vào cuộc sống, khơi thông nguồn lực đất đai, kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất.

Bên cạnh đó, việc có hiệu lực thi hành sớm cũng hỗ trợ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, phát huy tiềm năng, sử dụng hiệu quả cao nhất giá trị nguồn lực đất đai.

Ngoài ra, việc này giúp qua đó tháo gỡ được những khó khăn trong tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đóng góp lớn cho việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, ổn định về xã hội, lợi ích thiết thực cho nhân dân.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/bat-dong-san/de-xuat-3-luat-kinh-doanh-bat-dong-san-nha-o-dat-dai-hieu-luc-som-6-thang-20240517230701598.htm

  • Từ khóa