Giải ngân vốn ngân sách địa phương phân cấp cho cấp huyện: Tín hiệu vui những tháng đầu năm

Thứ 6, 24.05.2024 | 09:11:49
326 lượt xem

Năm 2024, nguồn vốn theo Nghị quyết 16 ngày 28/9/2021 của HĐND tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh phân bổ cho các huyện, thành phố là 120 tỷ đồng để thực hiện các chương trình, dự án. Đến giữa tháng 5/2024, các huyện, thành phố đã giải ngân đạt gần 47% kế hoạch.

Nguồn vốn Nghị quyết 16 năm 2024 phân bổ cho các huyện, thành phố là 120 tỷ đồng để thực hiện 90 danh mục, chương trình dự án. Trong đó, phân bổ cho 70 dự án chuyển tiếp, thanh toán vốn; 8 dự án khởi công mới, 1 dự án chuẩn bị đầu tư và 11 dự án mua xi măng hỗ trợ các xã làm đường giao thông nông thôn. 

Thi công công trình đường giao thông nông thôn tại xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc

Để thực hiện các công trình, dự án, UBND các huyện đã tập trung đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây lắp các công trình chuyển tiếp cũng như hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới ngay từ những tháng đầu năm 2024.

Năm 2024, huyện Lộc Bình được phân bổ vốn theo Nghị quyết 16 là 11,27 tỷ đồng cho 6 công trình chuyển tiếp và 1 dự án mua xi măng hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn.

Ông Hoàng Văn Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình thông tin: Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 6 công trình chuyển tiếp, ngay sau khi được giao kế hoạch vốn, ban đã rà soát khối lượng thực hiện và yêu cầu các đơn vị xây lắp lập kế hoạch thi công để hoàn thành các công trình trong quý II/2024. Cùng đó, hằng tuần ban tổ chức kiểm tra trực tiếp tại hiện trường từng công trình để giám sát tiến độ, quản lý chất lượng các công trình.

Nhờ chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thi công các công trình chuyển tiếp, tính đến giữa tháng 5/2024, cả 6 công trình đã hoàn thành xây dựng đưa vào khai thác và thực hiện giải ngân được 5,6/7,27 tỷ đồng, tương đương 77% kế hoạch vốn giao. Đối với dự án khởi công mới là mua xi măng phát triển giao thông nông thôn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lộc Bình đã thực hiện xong việc mua sắm và đang hoàn thiện thủ tục để giải ngân, dự kiến đầu tháng 6/2024 sẽ hoàn thành giải ngân đối với dự án này.

Còn tại huyện Chi Lăng, nguồn vốn Nghị quyết 16 giao huyện quản lý là 9,48 tỷ đồng phân bổ cho 10 công trình dự án, kết quả giải ngân trong gần 5 tháng đầu năm 2024 cũng đạt rất cao. Cụ thể, đối với 6 công trình chuyển tiếp với kế hoạch vốn phân bổ 3,98 tỷ đồng, huyện đã hoàn thành xây lắp đưa vào sử dụng trong quý I/2024 và giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao; đối với 4 công trình khởi công mới và thanh toán vốn, huyện cũng đã giải ngân được 2,9/5,5 tỷ đồng, đạt 52,7% kế hoạch vốn giao.

Không chỉ các công trình chuyển tiếp có tỷ lệ giải ngân đạt cao, các huyện, thành phố cũng đã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đối với 8 công trình khởi công mới. Trong đó, tính đến giữa tháng 5/2024, đã có 5 công trình hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án, 2 công trình đang thực hiện bước lựa chọn nhà thầu, 1 công trình đã khởi công xây dựng. Theo thông tin từ các huyện, thành phố, trong tháng 6/2024, các công trình khởi công mới sẽ thực hiện thi công đồng loạt. Đối với 1 công trình chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư sẽ hoàn thành hồ sơ trong tháng 8/2024.

Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước tỉnh, tính đến giữa tháng 5/2024, UBND các huyện, thành phố đã thực hiện giải ngân nguồn vốn Nghị quyết 16 được 56,3 tỷ đồng/120 tỷ đồng, tương đương 47% kế hoạch vốn. Trong đó, nhiều huyện có tỷ lệ giải ngân vốn đạt rất cao như huyện Hữu Lũng giải ngân đạt 63% kế hoạch, Văn Quan giải ngân đạt 60% kế hoạch, Văn Lãng đạt 64% kế hoạch...

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng cho biết: Để có được tỷ lệ giải ngân đạt cao, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh thi công xây lắp và thực hiện nghiệm thu khối lượng hoàn thành để làm thủ tục giải ngân cho các đơn vị xây lắp, không để nguồn vốn dồn vào cuối năm mới giải ngân. Một kinh nghiệm của huyện Văn Lãng trong thực hiện các công trình sử dụng vốn Nghị quyết 16 và các nguồn vốn khác là chủ động trước một bước đối với công tác chuẩn bị đầu tư và làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Từ đó, khi nguồn vốn được phân bổ thì huyện chỉ thực hiện bước hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định và lựa chọn nhà thầu xây dựng để triển khai thi công theo kế hoạch đã đề ra.

Với sự chủ động của các huyện trong thực hiện các công trình sử dụng vốn Nghị quyết 16 và kết quả giải ngân đạt cao trong gần 5 tháng đầu năm 2024, tin tưởng trong năm 2024, các huyện, thành phố sẽ giải ngân đạt100% kế hoạch vốn đề ra theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Tính đến giữa tháng 5/2024, UBND các huyện, thành phố đã thực hiện giải ngân nguồn vốn Nghị quyết 16 được 56,3 tỷ đồng/120 tỷ đồng, tương đương 47% kế hoạch vốn. Trong đó, nhiều huyện có tỷ lệ giải ngân vốn đạt rất cao như huyện Hữu Lũng giải ngân đạt 63% kế hoạch, Văn Quan giải ngân đạt 60% kế hoạch, Văn Lãng đạt 64% kế hoạch...


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/giai-ngan-von-ngan-sach-dia-phuong-phan-cap-cho-cap-huyen-tin-hieu-vui-nhung-thang-dau-nam-5009457.html

  • Từ khóa