Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1/8/2024

Thứ 5, 30.05.2024 | 14:40:29
398 lượt xem

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng vào chương trình năm 2024, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình. (Ảnh: THỦY NGUYÊN) 

Sớm đưa chính sách mới vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Sáng 30/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, nghe Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Trình bày tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, ngày 27/5, Chính phủ có tờ trình số 289/TTr-CP đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng vào Chương trình năm 2024 theo hướng điều chỉnh thời điểm có hiệu lực thi hành sớm hơn (từ ngày 1/8/2024) đối với Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở.

Qua xem xét hồ sơ đề nghị xây dựng luật và ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với đề nghị của Chính phủ về việc cần sớm triển khai thi hành các luật nêu trên nhằm tháo gỡ các vướng mắc, đưa các chính sách mới đã được Quốc hội quyết định vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự án luật này vào chương trình năm 2024, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bên cạnh đó, để bảo đảm chất lượng ban hành luật, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan trong quá trình xây dựng dự án luật tiếp tục đánh giá tác động kỹ lưỡng, nhất là những tác động bất lợi (nếu có) để đề xuất giải pháp khắc phục phù hợp.

Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1/8/2024 ảnh 2

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội sáng 30/5. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Rà soát kỹ các nội dung quy định chuyển tiếp tại 4 luật này và quy định tại các luật khác có liên quan chịu tác động của việc điều chỉnh hiệu lực thi hành sớm 5 tháng để có phương án xử lý phù hợp.

Đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm chất lượng, có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của các luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ báo cáo, làm rõ các vấn đề nêu trong báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm và chịu trách nhiệm toàn diện về điều kiện để các luật có thể triển khai thực hiện thông suốt, không để xảy ra vướng mắc do chậm trễ ban hành, thiếu các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, không gây ra các tác động tiêu cực đối với người dân, doanh nghiệp.

Đề xuất tiếp tục giảm thuế VAT trong 6 tháng cuối năm

Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1/8/2024 ảnh 3

Các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, sáng 30/5. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng cũng cho biết, ngày 28/5, Chính phủ có Tờ trình số 291/TTr-CP đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất, hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở vào chương trình năm 2024.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc gia hạn thực hiện chính sách giảm thuế suất VAT là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, có ý kiến, kiến nghị tại kỳ họp này.

Đồng thời, ngày 23/4/2024, Chính phủ đã có Báo cáo gửi Quốc hội về kết quả thực hiện việc giảm 2% thuế suất thuế VAT trong 6 tháng đầu năm 2024 và đề xuất tiếp tục thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung dự thảo Nghị quyết này vào Chương trình năm 2024, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Đối với dự thảo Nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại..., do đây là vấn đề mới, quan trọng, phức tạp, cần nghiên cứu, đánh giá tác động, thẩm tra kỹ lưỡng; việc gửi hồ sơ đề nghị bổ sung nội dung này vào chương trình quá gấp nên các cơ quan của Quốc hội không có điều kiện tổ chức thẩm tra, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội.

Do đó, đề nghị Quốc hội chưa bổ sung dự thảo nghị quyết này vào chương trình mà giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chuẩn bị kỹ lưỡng để bổ sung vào chương trình Kỳ họp thứ 8 nếu đáp ứng đủ điều kiện.


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/trinh-quoc-hoi-cho-phep-luat-dat-dai-nha-o-kinh-doanh-bat-dong-san-co-hieu-luc-tu-ngay-182024-post811826.html#811826|zone-highlight-1185|3

  • Từ khóa