Chính phủ họp trực tuyến lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định về đất trồng lúa

Thứ 4, 19.06.2024 | 09:33:45
302 lượt xem

Chiều 18/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa. Dự họp tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

img 06.jpg (1920×1280)

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa gồm 4 chương, 18 điều quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa; sử dụng một phần diện tích đất trồng lúa để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp; bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt khi xây dựng các công trình trên đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa; nộp tiền để bảo vệ phát triển đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ phát triển đất trồng lúa.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến đối với các nội dung của dự thảo, tập trung vào các nội dung như: điều kiện xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa; quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa; hỗ trợ địa phương sản xuất lúa; quy định về hạn chế chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, không làm mất đi điều kiện cần thiết để trồng lúa trở lại; điều kiện xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa; phương án sử dụng tầng đất mặt khi xây dựng công trình trên đất trồng lúa...

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu. Đồng chí yêu cầu các bộ, ngành liên quan và cơ quan soạn thảo tiếp thu nghiêm túc các góp ý của các đại biểu. Trên cơ sở đó, cơ quan soạn thảo tiếp tục tổng hợp đầy đủ, bổ sung hoàn thiện dự thảo nghị định. Đồng thời, thực hiện việc sắp xếp, bố trí các chương, điều khoản, cấu trúc nội dung phù hợp, khoa học để trình Chính phủ xem xét, ban hành theo thời gian quy định.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-phu-hop-truc-tuyen-lay-y-kien-vao-du-thao-nghi-dinh-quy-dinh-ve-dat-trong-lua-5012081.html

  • Từ khóa